is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 44, 04-11-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijn 1. Volgens het project der commissie zal lijn 1 als volgt loopen :

Begin Oostduinlaan, Carel van Bylandtlaan, Copes van Cattenburch, Nassaujdein, Javastraat, Alexanderstraat, Parkstraat, Kneuterdijk, weg langs Hofvijver, Buitenhof, Hofweg, Spui, Zieken, Rijswijkscheweg, Draaistraat, Cronivliet])lein, vStuwstraat.

Eindpunten Oostduinlaan en Stuwstraat bij Ketelstraat.

Deze lijn vormt dus een verbinding tusschen de wijken Duinzicht en Talkweg, daarbij dicht naderend het Holl. Spoorstation.

Lijn 2. Van Atjehstraat blijft loopen naar den Broekslootw'eg. Eindpunten Koninginnegracht en Broekslootweg.

De commissie voor de plaatselijke werken geeft in overweging het eindpunt Koninginnegracht te verleggen naar den Tapijtweg, waar voorloopig nog het gemeentelijk huliiziekenhuis staat.

Lijn 3. Daan van Meerdervoort, Zoutmanstraat, Prins Hendrikplein, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat—Pllandstraat, Piet Heinplein, Prinsessewal, Noordwal, Nieuwe Verkeersweg, Kerkplein—Riviervischmarkt, Groote Halstraat—Groenmarkt, Buitenhof, Range Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, Koningskade, Bezuidenhoutscheweg, Zijdelaan.

Plindpunten Idjsterbesplein en Reidschestraatweg.

Lijn 4. Stuyvesantplein, oude lijn dan over Eluweelen Burgwal, Kalvermarkt, Spui , Zieken, Rijswijkscheplein, Rijswijkscheweg, Mussenbroekstraat. Plindpunten Stuyvesanti)lein en IMusschenbroekstraat.

De conimi.ssie voor de plaatselijke werken adviseert, deze lijn langs het station H.S. te laten rijden en haar op den duur door Raakwijk tot in S])oorwijk door te trekken.

Lijn 5. Raan van IMeerdervoort, Raan van Plik en Duinen, de Mient, Weimarstraat, verder oude route en dan Heerengracht, brug Bezuidenhoutscheweg, Rijnstraat.

Eindimnten Raan van IVleerdervoort bij Daal en Bergschelaan en station S.S.

Bij Gemeentewerken is nog in studie de vraag of deze lijn door de te verbreeden brug bij de Heerengracht dan wel langs anderen weg naar de Rijnstraat zal worden doorgetrokken.

Lijn 6. Zuiderpark, Schalkburgerstraat, Kenipstraat, Hobbemastraat, Zuid-Buitemsingel, Brouwersgracht, Prinsegracht, Groote IMarktstraat, Nieuwe Verkeersweg, Kalvermarkt, Eluweelen Burgwal, Heerengracht, Bezuidenhoutscheweg, Raan van Nieuw Oost-Indië, Juliana van Stolberglaan, Stuyvesantplein.

lundpunten Znider])ark en Stuyvesant])lein. Lijn 7. Volgt geheel de bestaande route, behoudens door Groot Hertoginnelaan in jdaats van Raan van Meerdervoort en VMldeck Pyrniontkade.

Lijn 8. Gevers Deynoot])lein, oude route en dan weg langs Hofvijver, Buitenhof, Hofweg, Spui, Zieken, Rijswijkscheplein, Stationsplein. Ivindpunten Gevers Deynoot])lein en Stationsplein.

Lijn 9. Gevers Deynootplein, oude route en dan weg langs Hofvijver, Buitenhof, Hofweg, Spui, Zieken, Rijswijkscheplein, Stationsplein. Eindpunten Gevers Deynootplein en Stationsplein.

Lijn 10. Pluvierstraat, Tesselschestraat, Nieboerweg, Kranenburgweg, Willem de Zwijgerlaan en zoo vervolgens oude route naar Station H.IJ.S.M. Eindpunten Pluvierstraat en vStations])lein.

Deze lijn zal ’s zomers kunnen doorloopen tot het eindpunt van lijn 1 in de Ketelstraat.

Lijn 11. Te electrificeeren stoomtram H.IJ.S.M.- Scheveningen. Volgt geheel bestaande route.

De commissie voor de P. W. geeft doortrekking van deze lijn tot op het peil van den straatweg of in de richting van het Kurhaus in overweging.

Lijn 12. Segbroeklaan—Ranonkelstraat, Goudsbloenilaan, Goudenregenplein, Goudenregenstraat, Daan van Meerdervoort, Rdisonstraat, Beeklaan, Teylerstraat—De Gheynstraat, Regentesselaan, verder oude route naar station S.S.

Plindpunten Ranonkelstraat en Station S.S.

Lijn 13. De Commissie van vier wil de bestaande lijn doen vervangen door een autobuslijn. De Commissie voor de plaatselijke werken meent dat, indien de Raad besluit tot overbrugging van het emplacement tusschen Steynlaan en ’s-Gravenzandelaan, tramlijn 13 langs den overweg moet behouden blijven.

Lijn 14. Rustenburg, Valkenboschlaan, Groot Hertoginnelaan, Valeriusstraat en vervolgens oude route naar Gevers Deynootplein. Eindpunten Rustenburg en Gevers Deynootplein.

Het ligt in de bedoeling deze lijn op den duur door te trekken tot aan het Zuiderpark.

Lijn 15. Volgt de bestaande route behoudens in het Bezuidenhoutkwartier, waar eveneens de gewijzigde route van lijn 4 wordt gevolgd.

Deze lijn is uitsluitend als zomerlijn gedacht.

Lijn 16. Raan van Meerdervoort, Azaleaplein, Azaleastraat, Goudenregeni)lein, Goudenregenstraat, Nieboerweg, Westduinweg, Duinstraat, Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhiiiskade, Gevers Deynootweg, Gevers Deynootplein, Harstenhoekweg, Zwolschestraat.

Kindpunten Iman van IMeerdervoort bij Daal en Bergschelaan en Zwolschestraat.

Lijn 18. Kijn der N.Z.H.-Tramweg-lMaatschappij Scheveilingen—Station S.S., volgt geheel bestaande route.

De commissie V’oor de Publieke Werken verlangt, dat na de annexatie van Rijswijk nog een nieuwe lijn aan het net zal worden toegevoegd, die over de sporen van de lijnen 18 en 12 en de intercommunale lijn I, tot in de voorstad dringt.

Lijn A. Pluvierstraat, Tesselschestraat, Nieboerweg, Westduinweg, Statenlaan, Krederik Hendriklaan, Krederik Hendrikplein. Jacob Gillesstraat, 2e vSweelinckstraat. Groot Hertoginnelaan, Kaan van IMeerdervoort, Javastraat, Alexanderstraat, Parkstraat, Kneuterdijk, Kange Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, Koningskade, Rijnstraat (Station S.S.)

een zomerlijn. Ken zomer lijn is nog ontworpen van Spoorwijk langs de Calandstraat, over de sporen van de lijnen 12 en 16 en verder langs den Kranenburgerweg, tot bij de Zeesluis.

Loosduinen. l>e commissie voor de Plaatselijke wijst er nog op, dat Ivoosduinen elke reclitstreeksche verbinding met de beide s[)oorwegstations mist. Zoolang in deze behoefte niet kan worden voorzien door een tram, met name lijn 5, zal naar de nieening der commissie voor een hier zeer noodigen autobusdienst moeten worden gezorgd.

De Antobus-lijnen.

De commissie van vier stelt vervolgens voor drie autobuslijnen te scheppen (alle bestaande communale lijnen worden dan 31 December 11)26 opgedoekt).