is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 51, 23-12-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezittingen. Balans op 31 December 1924. Schulden.

Niet uitgegeven aandeelen f 6.000.000,— Bouw en uitbreiding spoorweg vSemarang-Vorstenlanden – 32.394.630,91 Bouw en uitbreiding tramwegen . . – 59.413.020,98 Industrie-sporen . . f 135.273,01 Afschrijving ... – 16.171,46 – 119.101,55

Onroerende goederen in Indië f 2.121.935,95 Afschrijving ... – 304.878,96 – 1.817.056,99 Rollend materieel spoorweg Semarang-Vorstenlanden – 10.721.336,49 Rollend materieel tramwegen . . . . f 11.395.301,69 Afschrijvincr ... – 1.916.308,97 9.478.992,72 Rollend materieel in bewerking . . – 303.725,10

Magazijnsvoorraad spoorweg Semarang-Vorstenlanden – 2.151.813,65 Magazijnsvoorraad tramwegen ... – 3.636.569,06 Kantoorgebouw met inventaris te ’s-('.ravenhage . . f 553.368,72 Afschrijving .. – 241.486,75 311.881,97 Kas in Nederland en in Indië . ... – 241.192,52 Debiteuren – 2.870.957,38 Belegd vernieuwingsfonds materieel

Semarang-Vorstenl. f 499.350,— Belegd reservefonds Semarang- Vorstenlanden – 499.856,25 Belegd vernieuwingsfonds bovenbouw Semarang-Vorstenlanden – 999.669,25

1.998.875,50 Belegde assurantie-reserve – 1.025.700,87 Effecten van de waarborgkapitalen . – 165.920,— f 132.650,775,69

Kapitaal f 30.000.000,— 3j/2% leening . . f 4.178.000,— 4 % leeningen . . – 21.741.000,— 41/2% leeningen . . – 11.490.000,— 5 % leeningen . . – 13.636.000,— – 51.045.000,

De Staat der Nederlanden, aandeel in de winst van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden – 599.295,73 Verschuldigde, nog niet verschenen rente op leeningen – 603.571,67 Crediteuren – 3,297.902,02 Crediteuren voor dividenden van aandeelen – 27.962,50 Crediteuren voor couponbetaling en afslossing van obligatiën .... – 57.927,50 Geka]:iitaliseerde uitkeeringen ... – 49.449,51 Vernieuwingsfonds materieel Seniarang-Vorstenlanden f 50C.000,— Reservefonds Semarang-Vorstenlanden – 500.000,—= Vernieuwingsf. bovenbouw Semarang- . . – 1.000.000,—

2.000.000,— ( Algemeene reserve – 89.370.001,32 Buitengewone reserve – 353.688,57 Assurantie-reserve – 1.145.459,82 ! Fonds tot verbetering van pen.sioenverhoudingen ......... – 973.326,86 ! Dividend over 1924 11% van ! f 24.000.000 – 2.640.000, : Tantièmes – 107.508.65 I Onverdeeld dividend – 379.681,54

' I ij f 132.()r)0.77ö,69

Verschillende Mededeelingen.

Een geregelde autobusdienst Arnhem—Apeldoorn in voorbereiding. Naar wij uit goede bron vernemen zijn plannen in voorbereiding tot het organiseeren van een geregelden autobusdienst, die wordt onderhouden door de gemeenten Arnhem en Apeldoorn, tusschen deze beide jdaatsen.

De gemeentelijke autobussen van Apeldoorn rijden in de richting Arnhem tot Uchgelen.

De gemeentelijke autobussen van Arnhem rijden in de richting Arnhem tot Schaarsbergen.

Tusschen de gemeentebesturen van beide plaatsen zijn thans onderhandelingen gaande om van weerszijden dezen gemeentelijken autobusdienst door te trekken en een geregelde dienst met de bussen van Apeldoorn en die van Arnhem aan te vangen.

Autobussen van Apeldoorn zullen dan in de toekomst de geheele route Apeldoorn—Arnhem viceversa afleggen en bussen der gemeente Arnhem eveneens.

Indien de regeling tot stand komt, zal een geregelde

dienst voor Schaarsbergen hiermee eveneens verzekerd zijn.

Wij vernemen dat, indien deze nieuwe autobusdienst een feit wordt, dit voor de gemeente Arnhem toch geen reden zal zijn tot het aanschaffen van meerdere der Dion-Boutonbussen.

Er zijn namelijk plannen in voorbereiding om den autobusdienst naar Klarendal belangrijk in te krimpen. Indien deze plannen worden uitgevoerd, zullen eenige autobussen beschikbaar komen voor het onderhouden van den nieuwen dienst tusschen Arnhem en Apeldoorn.

{Nwe Arnh. Crt.)

Autobussen hij de Hollandsche Buurtspoorwegen. De Tramwegmaatschappij Hollandsche Buurtspoorwegen zal vanaf 1 Jan. a.s. drie groote auto-bussen laten loo])en op Tilburg—Waalwijk—’s-Bosch, wagens waarin 28 personen kunnen plaats nemen en een eerste en tweede klas afdeeling bevatten ; ze zullen over de kom der gemeente Kaatsheuvel rijden.

[Prov. N. Br. en ’s Bossche Cri.)