is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 3, 20-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet. Exploitatierekening. Credit. Algemeene leiding . . f 30.130,13 Personenvervoer f 669.353,17® Vervoer en controle . , – 239.388,44 Goederenvervoer .... – 14.736,33 5 Trekkracht – 56.596,73 Andere baten – 12.714,155 Onderhoud : Schadevergoeding krachtens wettelijke <l. Electrische geleidingen f 8.072,32® aansprakelijkheid, terug ontvangen ö. Rollend Mateneel . . . – 90.346,92 5 van de ~Zurich” .... 301.15 c. Wtg en werken . . . . – 38.062,61 d. Gebouwen . – 2.188,60 e. Andere zaken . . . . – 2.177,43 – 140.847,89 Algemeene onkosteii – 91.289,055 Kosten van werkplaats en magazijn . . 5.034,65 Uitkeering aan de Ooster Stoomtr. ilij. – 35.568,61 Idem gemeente E heden 3.649,57 Idem derden krachtens wettelijke aan sprakelijkhtid. . . . 301,15 f 602.806,22 5 Saldo expl., naar verlies en winstrekening f 91.298,59 f 697.104,815 f 697.104,815 Debet. Balans. Credit. Kassa f 139,60 Gemeente Arnhem voor aanlegkapitaal f 2.615.568,585 Terreinen .f 60.445,35 Idem voor bedrijfskapitaal . 67.000, Gebouwen – 295.224,91 Arnh. Bouw Expl. Maatschappij . . . 30.000, Inrichting v. gebouwen .- 50.408,26 Crediteuren ....... – 188.373,185 Tramwegen – 773.130,58 Afschrijvingen trambedrijf . – 445.000, Bovengr. geleidingsnet – 141.571,99 Idem zandspoor – 351.000, Wagens – 635.105,19 Idem automobiel omnibussen 2.317,24 Werktuigen en gereed -Coupons in omloop . f 2.349,96 5 schappen .... – 22.512,39 Waarborgsommen . . – 465, Algemeene dienst . . . – 365.643,95 5 Diversen – 1.385,92 5 Uitrustingen en effecten – 18.791,94 4.200,89 Zandspoor – 992.053,41 Automobiel-omnibussen – 30.351,75 3.385.239,72 5 Ijzeren Kip wagens . . – 51.398,56 Debiteuren – 77.924,33 Post-chèque- en Girodienst – 1.678,76 Centraal kasbeheer . . 13.003,47 i Magazijngoederen . . . f 100.319,185 Drukwerken en plaats bewijzen 885, Assurantiepremiën. . . 848,22 Kleeding – 11.135,60 Autodienst (premiën enz.)- 1.710,37 Contante waarde uit keeringen ongev. wet 3.000, Zout, reinigen wegen . 320, Diversen 554,355 118.772,73 Saldo verlies trambedr. f 66.826,10 Autodienst 1.164,84 f 78.467,94 Ontvangen in 1924 f 70.000, 8.467,94 Saldo liquidatierekening zandvervoer . – 46.834,78 5 f 3.703.459,90 f 3.703.459,90