is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 27, 07-07-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende het eerste kwartaal 1926 en 1925.

Personenvervoer. Opbrengst van Opbrengst Oplirengst per dngkilometer. Sedert i Januari. Bagage, Goederen en Ivcvcnde Dieren Totaal der Opbrengst per dagkilometer. NAMEN DER MAATSCHAPPIJEN. in exploitatie Aantal Opbrengst. Diversen. opbrengsten. der opbrengsten. Zuider St, Tramweg-Mij.. 1926 —. 1925 • Batavia Electr. Tram-Mij. 1926 18,454 84.545, 84.545, 84.545, 1925 18,454 83.675, 83.675, 83.675, Dell Spoorweg-Mij 1926 439 655.623,16 1.559.629,85 63.141,63 2.278.394,64 57,67 2.278,394,64 57,67 1925 439 —. 513.049,80 1.331.444,20 50.651,22 1.895.145,22 47,94 1.895,145,22 47,94 Kediri Stoomtram-Mij. .. 1926 _ 1925 Malang Stoomtrani-Mij .. 1926 – 1925 Ned.-Ind. Spoonv. Mij .. 1926 970.000,— 2.205.000, 106.000, 3.281.000, 42,24 3.281.000,— 42,24 1925 3.293.763, 42,41 3.293.763,-- 42,41 Nederl.-Ind. Tramw. Mij. 1926 173.470, 173.470, 1925 168.230, 168.230, Oost-Java Stoomtram 1926 106 352.800, 352.800, Maatschappij ') 1925 106 369.200, 369.200, – Samarang-Toana St. Tram-1926 426 803.400, 20,95 803.400, 20,95 Maatschappij 1925 426 866.000, 22,60 866.000, 22,60 Semarang-Cheribon St. 1926 388 1.085,400, 31,10 1.085.400, 31,10 Tram Mij. 1925 388 1.161.800, 33,25 1.161.800, 33,25 Serajoedal Stoom Tram-1926 126 183.300, 16,15 183.300, 16,15 Maatschappij ') 4e kwartaal 1925/1924. 1925 126 211.100, 18,60 211.100, 18,60 Eerste Dreiitsche Stoom-1925 110 36.003 18.344,01 28.675,645 2.860,50 49.880,155 202.962,965 5,05 tramweg Mij 1924 110 33.672 18.640,265 33.478,475 3.675,78 55.794,52 205.132,81 5,19 Nederlandsche Spoorw. .. 1925 17.770.895,67 19.883.961,49 795.614, 38.450.471,16 162.667.929,16 122,58 1924 166.933.077,84 125,16 Kederl. Tramweg Maat-1925 320,742 162.323,83 262.033,61 14.857,31 439.214,75 14,88 1.656.644,83 14,15 schappij 1924 320,742 164.673,68 258.148,91 15.227,47 438.050,06 14,84 1.787.353,09 15,23 Stoomtramw.-Mij. Doste-1925 83 68.877 22.950,14 23.874,53 3.091,22 49.915,89 6,54 181.789,91 6, lijk-Groningen 1924 83 69.531 25.571,595 24.512,165 3.190,95 53.274,71 6,98 214.302,41 7,05 Tweede X.-Hollandsche 1925 57 207.800 69.894,16 20.580,31 8.765,21 99.239,68 15,10 438.651,70 19,50 Tramweg-Mij 1924 57 218.300 76.541,76 16.238,41 8.501,23 101.281,40 18,70 474.950,37 21,30 Zuider Stoomtramweg-1925 62.213,14 228.388,89 16.10 Maatschappij i) Bruto opbrengsten. 1924 51.618,77 201.622,24 14,17

(Vervolg van pag. 203). A ctiva Balans per 31 December 1925. Passiva Concessie f 114.315,59 Aandeelen kapitaal f 1.300.000, Afschrijving – 114.314,59 2600 aandeelen 3^4% f I. obligatieleening . . . f 1.150.000,— Nieuwe concessiën – 11.499,07 uitgeloot tot op heden 3j/>% oblig. in portefeuille – 118.000, 2787 oblig. a f 250. 453.250, Dienst der oblig. leening . . . . – I. – 696.750, Gebouwen f 146.059,60 Reservefonds – 198.862,61 Werktuigen en Gereed -Coupons 3)4% oblig 11.007,50 schappen – 83.218,06 Uitgeloote 3)4% oblig. Rollend materieel ... – 732.348,86 31 uitgelote, nog niet Weg en werken .... – 1.541.233,33® ingeloste oblig 7.750,— Meubelen – I. Vernieuwingsfonds . .- 1.051.132,49 – 2.502.860,85® Totaal uitgegeven voor Magazijnen – 77.666,73 ® vernieuwingen en ver -Kassa en kassiers – 99.017,00® beteringen – 420.723,41 14.900, – 630.409,08 Effecten – 66.560,— Diverse crediteuren 19.630,13® Diverse Debiteuren – 32.262,42 Reserve verschil poste -Interest (saldo nog te ontvangen) ... – 1.243,94 rijen 1924 1.825,20 Exploitatie (nog te ontvangen) . . . . – E 055,30 Reserve koersverschillen Waarborgen – 23.082, effect, waarborgen 1.685, Waarborg directeuren en commissarissen-32.500,— Expl. nog te betalen 1.793,90® Algem. onkosten nog te betalen . . . . 652,51 Waarborgen conduct., enz 3.440, Waarb. directeuren en commissarissen . 32.500, Buitengewone reserve 56.494,31® Reserve voor storting in het pensioen fonds 3.672,57 Reserve v. belastingen 1.176,50 Dividend Ao 1925 13.000, f 2.980.649,32® f 2.980.649,32®