is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 24, 15-06-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geringe lengte der lijnen; de toestand van de bestrating (waardoor de weinige soepelheid van het Fordchassis zich sterk doet gevoelen); de geringe rijsnelheid in de nauwe straten; het weinige comfort, dat de Fordbussen bieden en ten slotte de concurrentie van het rijwiel, waren de voornaamste factoren, die de bedrijfsuitkomsten van de stadslijnen ongunstig beïnvloedden.

Naarmate Enschede in omvang toeneemt en zich daarbij voorziet van een net van rationeel getraceerde hoofdverkeerswegen, zullen deze ongunstige factoren gedeeltelijk komen te vervallen. Voor de Maatschappij, die van hare oprichting af steeds bedacht is geweest op uitbreiding van haar bedrijf IS van groote beteekenis de wet van 30 Juli 1926,

Statistisch overzicht van den omvang van het tram- en autobedrijf. Dienstjaar 192 6.

Debet. Winst- en Verliesrekening over 1926. Credit. Verliessaldc' vorige rekening . Bedrijfsrekening (trambedrijf) . . Idem (autobedrijf) uitgaven . . . . • • • ƒ 93.60 . . . 9.044,26 . . ■ 8,95 ..... 60,— Subsidie van het Rijk over 1926 . Interestrekening Verschillende inkomsten Saldo verlies . . ƒ3.014.15 . . ,, 6.158,77 . . ,, 28,17 . . ., 5.72 ƒ 0.206,81 ƒ 9.206,81

A. Aantal trein K.M.’s, voertuig K.M.’s en bus K.M.’s.

') Exclusief de ritten Enschede—Glanerbrug v.v. ten behoeve van de Duitsche lijn.

B Plaats-Kilometers en reizigers-Kilometers.

Soort van voertuig Aantal plaatsen Afgelegde K.M.’s (opbrengstgevend) Aantal geboden plaats- K.M.’s Groote motorwagens . . . . 37 50.925 1.884.225 Kleine motorwagens . . . . 30 228.031 6.840.930 Groote aanhangwagens . , . 37 23.943 885.891 Kleine aanhangwagens . . 27 43.992 1.187.784 Totaal aantal geboden plaats-K.M.’s (tram) 10.789.830 Auto-omnibussen .... 15 211.672 Aantal geboden plaats-K.M.’s (autobus) . . 3.175.080 Aantal (U [O bf Aantal (L) Traject K.M. reiziger :2 ■£ reizigers K.M. p/ 0 Ë § <D 0 I. Trambedrijf. Sation S.S.-Glanerbrug . . 7.22 54.838 I.I 17.930 Statiën S.S.-Lindenhof. . . 3-7 7.250 26.825 Station S,S.-Dolphia . . . 4-7 56.003 733.214 1 Marthalaan-Glanerbrug . . 4.9 270.973 1.327.768 Lindenhof-Glanerbrug. . . 3-5 3601 12 604 Samen . 592,665 3.218 341 1221 Abonnementen en vrijkaarten enz. P.M. P.M. P.M. Weekkaarthouders 116.392 822.310 312 Totaal aantal reiziger-K.M. was grooter dan 4.040.651 De reizigersdichtheid was grooter dan. . 1533 De rijtuigbezetting was grooter dan 37.4 “/o 11. Autobusbedrijf Pathmos—Langestraat . . . 2,1 15 i.oi I 3>7-'23 414 30“/» Deurningerstraat-Lipperkerk straat (half) . .... 1,5 48.430 72.645 316 35% Deurningerstraat-Lipperkerk straat (geheel) 2,9 90.269 261.780 Enschede S S.—Glanerbrug . 7,22 5.294 38.223 14 46V0 Glanerbrug—Gronau . . . 3,4 57.329 i94.9'9 ‘57 427o Gronau—Epe 3,7 56.640 209.568 ‘55 45% Diversen 8.727 29.302 — 417.700 1.123.560

Trambedrijf. Voertuig Kilometers samen Omgerekende motorw. Kilometers. groot klein Motorwagens. in opbrengst gevende treinen 50-925 228.031 278.956 in slijpdienst — 9-345 9-345 in sneeuwdienst .... 63 165 228 diversen 131 I 10 241 51-119 237-651 288.770 I 288.770 Aanhangwagens . 23-943 43-992 67-935 ‘A 33-968 Pekelwagen . . . 228 I 228 Slijpwagen . . . . 9-345 I 9-345 Goederenwagens . 52 'A 26 Aantal omgerekende motorwagen-kilometers 332-337 Aantal rijtuig-kilometers . 346.891 Aantal treinkilometers (totaal) . . 288.770 „ „ (opbrengst-gevend) 278.956 I Motorwagen. De gemiddelde samenstelling van } 0,086 groote aanhangwagen. een tramtrein was . . ■ ■ ■ 1 0,158 deine aanhangwagen. Autobedrijf. Aantal bus-kilometers afgelegd op de lijn Pathmos—Langestraat . . . . 69.690 „ „ Deurningerstraati^ipperkerkstraat . . 62.644 132-334 „ „ Station S.S.—Glanerbrug ') 5.512 „ „ Glanerbrug—Gronau ') „ „ Gronau—Epe . . — 62.380 diverse tochten (opbrengstgevend) 4-505 Samen voor betalende reizigers . 204.731 Ritten Enschede—Glanerbrug ten behoeve van de Duitsche lijnen . . . 6.941 Totaal der opbrengstgevende kilometers . 211.672 Niet opbrengstgevende kilometers 4..220 Totaal der afgelegde bus-kilometers . . 215.892

') Aantal reizigerskilometers gedeeld door het aantal dag K.M.’s.