is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 38, 21-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het borstelen wordt de watertoevoer afgesloten en wordt met behulp van een spons al het afdruipende water van dak, vensters, zijwanden enz. afgeveegd. f3an worden de vensters droog gewreven. De hiervoren genoemde sleuven welke zich in de zijbalken bevinden, worden door het afloopende water gevuld.

In deze sleuven kunnen waschlappen e.d. uitgespoeld worden, terwijl het water ook voor het gewone schoonmaken dienst kan doen. Het wasschen met spuitbuizen zooals hier vermeld is, neemt gewoonlijk 3 minuten in beslag, terwijl er één man voor noodig is. Voor het reinigen van de onderkanten der spatschermen en van andere onderdeelen welke met vuil bedekt zijn dient een douche die met druklucht werkt, welke geleverd wordt door een electrisch gedreven compressor. Het chassis wordt van tijd tot tijd van uit een werkput gereinigd.

Een soortgelijke waschinrichting als hierboven omschreven heeft de ~Edenburgh (Corporation l'ramways and Motors” ingericht. Een borstel van deze inrichting en haar bediening wordt getoond in figuur 3. Het lijf van den borstel bestaat uit alluminium. Hierin zit de eigenlijke borstel, die wel erg stevig is maar toch soepel. Om het alluminiumlichaam zit een gummi band welke

dient om krassen en stooten van de gelakte deelen te voorkomen. De borstel zit bevestigd aan een buis die 1350 m.m. lang is en van binnen een doorsnede heeft van 20 m.m.

Door middel van deze buis kan de wasscher nog een

Fig. I. (jczicht op de waschplaats der autobussen

tamelijke kracht uitoefenen, omdat zij niet erg lang is. 'i'och is de lengte voldoende om den wasscher niet nat te laten worden.

Speciale waschkamers voor autodeelen heeft de directie van de tramwegen in Detroit (Michigan) aan laten leggen. Deze is van de gedachte uitgegaan, dat het, om

autobusdeelen goed te inspecteeren en zoo noodig te repareeren, noodzakelijk is deze vooraf goed schoon te maken.

Zij laat daarom de afzonderlijke stukken reinigen door middel van benzine en een stoomdrukstraal.

De reinigingskamer (fig. 4) is vervaardigd uit een raam van hoekijzer, hetwelk aan vijf zijden van plaatijzer is voorzien.

Fig. 2. Gedeelte van de spuitpijpinstallatie.

\Hn voren is de kamer open. Zij is 1675 m.m. hoog, 2130 m.m. lang en 760 m.m. diep. De bodem loopt naar rechts schuin af. Daardoor kan de gebruikte benzine naar een zijde stroomen en zoo noodig door een kraan afgetapt worden. De onderdeelen welke schoon gemaakt moeten worden behandelt men het eerst met een stevige handborstel en benzine. Ze worden dan flink geschrobd, waardoor de harde olielagen en andere onreinheden veiwijderd worden.

Daarna wordt uit het mondstuk van een metalen buis een stoomlucbtstraal tegen de afgeborstelde voorwerpen geblazen, welke door den arbeider geregeld kan worden. De dampen welke bij het schoonmaken ontstaan, worden weggezogen door een ventilator welke in den achter-