is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 51, 21-12-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verleende Autobusconcessiee.

Op 2 December verleenden de Gedeputeerde Staten \an Limburg vergunning voor de trajecten:

I. a. I'foningsboscl> Echt -Roermond. b. Koningsbosch- -Echt--Holtum- Sittard.

De Gedeputeerde Staten van Noordbrabant verleenden op 7 December vergunning voor een autobusdienst op Maandag, Woensdag en Zaterdag van

a. Boxtel naar Liempde on terug naar Boxtel over Gemonde;

b. St. Michielsgestel—\dight—’s-Hertogenbosch.

Ingestelde beroepen tegen autobusconcessies.

In de Staatscourant van 13 December lezen wij:

De waarn. voorzitter der afdeeling van den Raad van State voor de Geschillen van Bestuur roept bij deze naar aanleiding van art. 38 der wet van 21 December 1861 (Staatsblad no. 129) en van art. 50 van het Koninklijk besluit van 4 September 1862 (Staatsblad no. 174) op de onbekende belanghebbenden, om zoo zij dit noodig achten – -te verschijnen in de openbare verga.dering der afdeeling, welke zal worden gehouden op Woensdag 21 December 1927, des voormiddags te 10.45 uur, waarin verslag zal worden uitgebracht in zake van:

i“. het beroep, ingesteld door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 8 Juni 1927, voor zoover daarbij aan de Hollandsche Buurspoorwegen te Tilburg vergunning is verleend voor het in werking brengen van een autobusdienst van ’s-Hertogenbosch naar Waalwijk ;

2“. de beroepen, ingesteld door de N. V. Rotterd. Tramwegmij., te Rotterdam, en door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 Mei 1927, G. S. no. 3/1, waarbij aan J. C. van der Linde, te Nieuw-Beijerland, vergunning is verleend tot het in werking houden van twee autobusdiensten tusschen Zuid-Beijerland en Rotterdam ;

3“. de beroepen, ingesteld door burgemeester en wethouders van Nieuw-Lekkerland en door de N.V. Stoombootreederij Fop Smit en Co., te Rotterdam, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 21 Juni 1927, G. S. no. 113/1, waarbij aan laatstgenoemde naamlooze vennootschap vergunning is verleend tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Oud-Alblas en Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) en waarbij is afgewezen haar verzoek tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Molenaarsgraaf (Vuilendam) en Oud-Alblas, alsmede de beroepen, ingesteld door burgemeester en wethouders van Molenaarsgraaf, burgemeester en wethouders van Nieuw-Lekkerland en door de N.V. Stoombootreederij op de Lek, te Slikkerveer, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland va.n 21 Juni 1927, G. S. no. 113/2, waarbij aan laatstgenoemde naamlooze vennootschap vergunning is verleend tot het in werking houden van autobusdiensten tusschen Alblasser<lam en Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) en

tusschen Oud-Alblas eii Kinderdijk (gemeente Nieuw-I.ekkerland), en waarbij is afgewezen haar verzoek tot liet in werking houden va.n een autobusdienst tusschen Molenaarsgraaf (Vuilendam) en Oud-Alblas ;

4". de beroepen, ingesteld door den Ned. Bond van *\utobusdienstondernemers, te Hilversum ; den gemeenteraad van Lekkerkerk; B. de Roos, te Lekkerkerk, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 Juni 1927, G. S. no. 144/2, waarbij afwijzend is beschikt op het verzoek van laatstgenoemde tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Krimpen aan den IJssel en station Bergambacht over Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, alsmede het beroep, ingesteld door B. de Roos, te Lekkerkerk, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-Lnd van 8 Juni 1927, G. S. no. 144/1, waarbij aan J. H. Kleiman, te Krimpen aan de Lek, en G. Keesmaat, te Kinderdijk (gem. Nieuw-Lekkerland), vergunning is verleend tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Krimpen aan den IJssel en station Bergambacht over Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk;

S". de beroepen, ingesteld door de N.V. Hollandsche Buurtspoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van i Juni 1927, waarbij aan de Autobusonderneming ~Cito” vergunning is verleend tot het in werking brengen van autobusdiensten van ’s-Hertogenbosch over Veghel en Gemert naar Helmond, van ’s-Hertogenbosch over St. Oedenrode naar Eindhoven, van ’s-Hertogenbosch over Oisterwijk naar 1 ilburg en van ’s-Hertogenbosch over Waalwijk naar 1 ilburg, en door de Autobusonderneming ~Cito” tegen bovengenoemde beschikking en tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van i Juni 1927, G. no. 351 a, waarbij voor genoemde autobusonderneming de dienstregelingen zijn vastgesteld.

De waarn. voorzitter der afdeeling van den Raad van State voor de Geschillen van Bestuur roept bij deze op d onbekende belanghebbenden in zake van:

i". het beroep, ingesteld door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Friesland van 8 Juni 1927 no. 103, iste afd. B, waarbij aan Gebr. M. en P. Roorda en K. Meijer, te Munnekezijl, tot i Januari 1933, behoudens tusschentijdsche intrekking, vergunning is verleend tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Munnekezijl en Leeuwarden (alleen des Vrijdags);

2". het beroep, ingesteld door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Friesland van ii Mei 1927 no. 175, iste afd. B, waarbij aan T. Fennema, te Engwierum, tot I Januari 1033, behoudens tusschentijdsche intrekking, vergunning is verleend tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Engwierum en Leeuwarden (alleen des Vrijdags) ;

3“. het beroep, ingesteld door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Friesland van 27 Mei 1927 no. 142, iste afd. B, waarbij aan S. Dam, te Kollumerpomp, tot i Januari 1933, behoudens tusschentijdsche intrekking, vergunning IS verleend tot het in werking brengen van een autobusdienst tusschen Warfstermolen en Leeuwarden (alleen des Vrijdags);

4“. het beroep, ingesteld door de directie der Ned. Spoorwegen, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Friesland van 27 Mei 1927 no. 136, iste afd. B, waarbij aan R. A. Brinkman, te Kollumerpomp,