is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 40, 03-10-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeeltelijke platte-grond dor Centrale Werkplaatsen der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappl] mot aanduiding der werktuigen.

VERKLARING DER NUMMERS.

1. Veerenbeproevingsmachine. 2. Slijpmachine.

3. Houtdraaibank. 4. Houtfraisbank.

5. Lintzaagbank. 6. Vandiktebank.

7. Cirkelzaagbank. 8. Langgatboorbank. 9. Draaibank.

10. Boormachine. 11. Krukasslijpmachine.

12. Cylinderslijpmachine. 13. Nokasslijpmachine.

14. Fraismachine.

15. Vlampijpbepr. Machine. 16. Pons- en Knipmachine.

17. Wandboormachine. 18. Draaibank.

19. Boormachine. 20. Wandkraan.

21. Zaagbank. 22. Schaafbank.

23. Draaibank. 24. Assendraaibank.

25. Verticale draaibank. 26. Draaibank.

27. Draaibank. 28. Draaibank.

29. Draaibank. 30. Draaibank. 31. Sterkarm Schaafbank.

32. Wielenpers. 33. Wielendraaibank.

34. Vuurhaarden. 35. Veerenwals. 36. Luchthamer.

37. Klem.

38. Bandenoven. 39. Vlakplaat (ruw).

40. Vlakplaat (zuiver).

41. Amaril slijpsteenen. 42. Vlakslijpbank.

43. Draaibank. 44. Handlier.

45. Stoomketel. 46. Slijpsteenen.

47. Hardingsoven (groote). 48. Hardingsoven (kleine).

49. Vlampijpoven.

50. Ventilatoren. 51. Smeltoven (koper).

52. Smeltoven (wit metaal).

53. Smeedoven. 54. Koelbak.

55. Vertic. hydraul. pers.

hun blijvende vormverandering uit te voeren, onder omstandigheden, die geheel overeenstemmen met den toestand waaronder de veer later in het bedrijf dienst zal moeten doen.

Een beproeving verloopt in het kort als volgt:

i“. De veer wordt in het toestel geplaatst.

Ten gerieve van haar gasten had de R. T. M. deze afbeelding, vergezeld van enkele belangrijke toelichtingen, ter beschikking gesteld. Wij meenen ook deze mededeelingen onzen lezers niet te mogen onthouden.

VEERENBEPROEVINGSMACHINE.

Hiermede is het mogelijk beproeving van veeren op