is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 47, 21-11-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk van particuliere autobusverbindingen voorzien (zie bijlage III), doch het vervoer is dikwerf zoo belangrijk, dat tramverbindingen daarvoor het aangewezen middel van vervoer zijn.

In verband met de beslissing van den Gemeenteraad d.d. 4 April 1927, waarbij werd vastgesteld, dat na afloop der aan de R.E.T.M. verleende concessie op nader te bepalen datum het locale autobusverkeer met uitsluiting van particuliere exploitatie door de Gemeente zal worden geëxploiteerd, terwijl daarbij tevens aan Burgemeester en Wethouders machtiging werd verstrekt een regeling voor te bereiden ten aanzien van de intrekking der vergunningen voor de particuliere autobusondernemingen, welke locale diensten onderhouden, zullen deze ondernemingen moeten verdwijnen of voor zoover de nieuwe tramlijnen geen vervoergelegenheid voor de betrokken woonwijken bieden, door autobusverbindingen der R. E. T. moeten worden vervangen.

De woongedeelten, die in elk geval voor een tram- of autobusverbinding in aanmerking komen, zijn volgens mijn meening;

a) Beukelsdijk. b) Mathenesserweg.

c. Groote Visscherijstraat. d) Boschpolderplein.

e) Drie- en Vierhavenkwartier.

f) Blijdorp. g) Bergpolderplein.

h) Lusthofstraat.

i) Kralingsche Veer. k) Katendrecht. j

1) Putschebocht. /

m) Carnisselaan. ' n) Lange Hilleweg. \

o) Heyplaat. ’

Linker Maasoever.

Hiermede is rekening gehouden bij de samenstelling van het onderhavige plan. Aan de hand van bovenstaande beschouwingen is door mij categorisch nagegaan, welke lijnen van het bestaande net gehandhaafd kunnen blijven of gewijzigd moeten worden en welke nieuwe lijnen noodig zijn te achten. Daarbij is gebleken, dat volgende directe verbindingen in een groote behoefte zullen voorzien:

le. Linker Maasoever—Kruiskade—Mathenesserbrug. 2e. Linker Maasoever—Nieuwe Binnenweg—Schiedamscheweg.

3e. Linker Maasoever—Kralingen. 4e. Linker Maasoever—Noorden.

se. Kralingen—Hofplein—Station D.P. 6e. Kralingen—Noorden.

7e. Kralingen—Nieuwe Binnenw.—Schiedamscheweg. Se. Westen—Noorden, via tunnel aan den Beukelsdijk.

ge. Westen—Willemsplein. loe. Westen (Noordelijk) Spangen—Maasstation.

iie. Wilhelminakade—Vlaskade via de Tuindorpen en Carnissekwartier.

12e. Katendrecht—Rechter Maasoever. 13e. Rotterdam—Kralingsche Veer.

14e. Onderlinge verbinding der havens op den Rechter Maasoever.

Naast deze nieuwe verbindingen zijn bestaande tramlijnen, die thans reeds langs korte wegen goede verbindingen onderhouden gehandhaafd, n.l. de lijnen i, 2, 8, II en 15.

Andere lijnen van het huidige tramnet, die op omslachtige wijzen hun eindpunten bereiken, zijn in dit plan grootendeels gesplitst of opgeheven, b.v. de lijnen 4 en 10.

Zooveel mogelijk is getracht om bestaande vervoermogelijkheden te handhaven ten einde te voorkomen,

dat bewoners van een of ander stadsgedeelte in ongunstiger conditie zouden komen te verkeeren wat betreft de tram- of autobusverbindingen, als het nieuwe plan tot uitvoering komt.

Ik ben ten slotte gekomen tot 28 tramlijnen en 7 autobuslijnen, welke in bijlage XVI in teekening zijn gebracht, n.l. :

Tramlijnen.

I. Honingerdijk Beursplein Parkkade.

2. Station D.P. Keizersbrug Vlaskade. 3. Bergpolderplein Beursplein Glashaven Dordtschestraatweg.

4. Schiedam Middellandstr. Hofplein Maasst. 5. ’s-Gravenhof Beursplein Mathenesserlaan Spangen.

6. Blijdorp Beurspi. Glashaven Prinsenhoofd. 7. Hooge Boomen Beursplein Maasstation. 8. Schiedam Delfshaven Beursplein.

9. Aelbrechtsplein Beursplein Gelderschekade Lange Hilleweg (Bloemhof).

10. Ruigeplaatbrug Hofplein Pijnackerstraat Soetendaalscheweg. 11. Aelbrechtsplein Hofplein Lischplein.

12. Station D.P. Beursplein Gelderschekade Groene Zoom. 13. Wilhelminakade Groene Zoom Vlaskade.

14. Hillegersberg Station D.P. Willemsplein.

15. Crooswijk Hofplein Spangen. 16. Groote Visscherijplein Hofplein —Kortekade.

17. Hooge Boomen Beursplein Gelderschekade Putschebocht. 18. Hooge Boomen Beurspi. Oostpl. Crooswijk.

19. Boschpolderplein Keizersbrug Glashaven Lange Hilleweg (Bloemhof).

20. Spangen Nwe Binnenw. Hofpl. Lusthofstr.

21. Aelbrechtspl. Hofpl. Oostpl. Honingerdijk. 22. ’s-Gravenhof Goudscherijweg Bergweg Walenburgerweg. 23. Maasstation Noordplein Heer Vrankestraat.

24. Spangen Verl. ’s-G raven dij kwal Willemsplein. 25. Kortekade Maasstat. Willemsbr. Carnissel.

26. Hillegersberg Van Hogendorpspl. Beursplein. 27. Boschpolderpl. Kruiskade Hofpl. Lischpl. 28. Station D.P. Schiedamschesingel Parkkade.

Autobuslijnen.

A. Pompenburgsingel Beursplein Gelderschekade Stieltjesplein Katendrecht.

B. Maasstation Beursplein Provenierssingel Blijdorp. C. Keilehaven West-Zeedijk Veerkade Boompjes Gelderschek. Hofpl. Station D.P.

D. Van Hogendorpsplein Hofplein Overschie. E. Van Hogendorpsplein Goudschesingel Oostplein Kralingsche Veer.

F. Charloisscheka.de Vliegveld Waalhaven Tuindorp Heyplaat.

H. Boschpolderpl. Vierambachtsstraat Tunnel Bergweg (Ceintuurbaan).

Na bovenstaande uiteenzettingen volgt een toelichting van het nieuwe tramnet en de nieuwe autobusverbindingen waarbij elke lijn afzonderlijk onder de loupe genomen wordt.

Daarna wordt het rapport voortgezet als hieronder aangegeven:

Indienststelling der nieuwe tramlijnen. Ten einde tot het hierboven ontwikkelde tramnet te komen