is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnemingen te kunnen beginnen. De expeditie zal vermoedelijk ca. 3 jaar duren en zich in het bijzonder wijden aan fundamentele astronomische waarnemingen (stersdeclinaties, zodiakaallicht) en tevens met het verzamelen van biologische gegevens in de omgeving van Nairobi. Mochten de resultaten der expeditie ook van interesse zijn voor ons Genootschap, dan zal, zo heeft de leider der expeditie toegezegd, de redactie van het Tijdschrift daarvan geregeld op de hoogte worden gehouden*).

Tijdschrifthulp aan door de oorlog gedupeerde leden. De aandacht van hen wier bibliotheek door de oorlog beschadigd of vernietigd is, moge er op worden gevestigd dat zij zich tot het Bestuur van het Genootschap kunnen wenden voor het verkrijgen van ontbrekende exemplaren van het Tijdschrift.

Circulaire der Redactie-Commissie aan auteurs en medewerkers. De circulaire is opgenomen in de Juli-aflevering (pag. 533 e.v.) van deze jaargang, terwijl losse exemplaren verkrijgbaar zijn bij de fa. Brill te Leiden.

BIBLIOTHEEK VAN HET GENOOTSCHAP

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421. Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Univ. Bibl.. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken) voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat (voorlopig Heerengracht 619) of aan een der beide Bibliothecarissen van het Genootschap.

AANWINSTEN BOEKEN

Bruun, Anton Fr., The biology of spirula spirula (1.). With fig.. Copenhagen, C. A.

Reitzels Forlag, 1943. 4°. (The Carlsberg foundation's oceanographical expïdition

round the world 1928—30 and previous „üana"-expeditions, Dana-report No. 24).

44 pag.. D.Kr. 10,— (V. V. 3880 No. 24)

Dijk, C. van: Catalogus van werken op het gebied der antieke geographie en

van verwante vakken in de collectie-Lulofs van het Geographisch instituut en in

de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Utrecht 1943. 8°. 87 pag..'

(A. G. L. XII, 3)

Einarsson, Hermann, Euphausiacea. I. Northern Atlantic species. With fig..

Copenhagen, C. A. Reitzels Forlag, 1945. 40. (The Carstberg foundations, Dana-

report No. 27) 185 pag.. D.Kr. 30,— (V. V. 3880 No. 27)

George, Pierre : U. R. S. S., Haute Asie, Iran. Pref. par André Cholley. Paris,

Presses universitaires de France, 1947. 8°. Avec fig.. 534 Pag" f' 19->5°-

(1550 D 20)

Huntington, EUsworth, Principles of human geography. 5th ed., largely res written. Based on origin .1 work in collaboration with the late Sumner W. Cushinu. New York, John Wiley & Sons, Inc.. 1947. 8". With fig., maps and tab. (The Huntington geography series). 594 pag.. ƒ12,75. 055° D 22)

*) Volgens een later bericht heeft het officiële afscheid der expeditieleden op de sterrenwacht reeds plaatsgevonden en was het vertrek vastgesteld op 27 Augustus.