is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klein, W. C., Economische hulp voor de binnenlandstammen van Nieuw-Guinea. Met ills. en krt.. 16 pag.. (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. 33—42).

Idem, Plannen in Australisch Nieuw-Guinea na den oorlog. (Tijdschr. „NieuwGuinea" 8, 1947, pag. 23—27).

Korte memorie betreffende Nederlandsch Nieuw-Guinea (gezonden aan de Nederl.-Ind. Regeering). (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. 51—55).

Meyers, A. F. D., Moderne convicts als pioniers voor Nieuw-Guinea's hoogland. (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. 49—51).

Rapmund, L. B. J., Verslag over het vrij-komen van Nederl.-Indische krijgsgevangenen in het gebied tusschen Manokwari en Wandamen-baai. (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. 28—30 en 43—48).

Rhys, L., Jungle Pimpernel. The story of a district officer in Central Netherlands New Guinea. Met ills. en krtn.. 239 pag.. Hodder and Stoughton Ltd., London 1947.

Schophuys, H. J., Gedachten over kolonisatie op Nieuw-Guinea. I. Natuurlijk en economisch milieu. Met krtn.. 9, 27 pag.. Gestencild ex. [Batavia, 1947].

Sierevelt, A. M., Kolonisatie Nederlandsch Nieuw-Guinea. (Tijdschr. „NieuwGuinea" 8, 1947, pag. 12—15).

Terra, G. J. A., Kolonisatie-mogelijkheden. (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. ï6—22).

Verslag van de eerste vergadering van de Commissie van Bijstand voor transmigratie en emigratie, geh. in het gebouw v. h. Dep. v. Sociale Zaken te Batavia op 27 Febr. 1947. (Tijdschr. „Nieuw-Guinea" 8, 1947, pag. 56—63).

IV. SURINAME EN CURA£AO

Goeje C. H. de, Negers in Amerika. (West-Ind. Gids 28, 1947, pag. 217—221).

Hoyer, W. M.. Oranje appelen. (West-Ind. Gids 28, 1947, pag. 236—238).

Kroniek v. Suriname en de Nederl. Antillen. (West-Ind. Gids 28, 1947, pag. 185—191 en 249-253).

Menkman, W. R., Guyanas en Antillen. Met ills. en krt.. (In: „Nederland in de vijf werelddeelen", samengest. o. leid. v. C. W. Wormser, Leiden, 1947, pag. 275—415).

Oudschans Dentz, F., Surinaamsche almanakken. (West-Ind. Gids 28, 1947,

pag- 175—'76).

Rapport uitgebracht door Prof. Ir. D. Dresden en Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan tijdens hun verblijf te Curagao van 14 December 1946 tot 16 Januari 1947 t. b. v. „Het Welvaartsplan Nederlandsche Antillen 1946". 67 pag.

Samson, Ph. A., Kiesvereenigingen in Suriname. (West-Ind. Gids 28, 1947, pag. 161—174).

Simons, R. D., Suriname's ontvoogding en het welvaartsplan. (West-Ind. Gids 28, 1947, pag. 222—235).

Surinaamsch Verslag 1940. I. Tekst van het verslag van bestuur en staat van Suriname over het jaar 1939. Met tabn.. 96 pag.. II. Statistisch jaaroverzicht van Suriname over het jaar 1939. Met tabn.. 180 pag.. Rijksuitgeverij, 's Gravenhage, 1947.

Walle J. van de, Barbados aan den vooravond van veranderingen. I. (WestInd. Gids 28, 1947, pag. 239—248).