is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOTHEEK VAN HET GENOOTSCHAP

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421. Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Ui/v. Bib].. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken) voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat (voorlopig Heerengracht 619) of aan een der beide Bibliothecarissen van het Genootschap.

AANWINSTEN BOEKEN

Angeby, Olof, Landformerna I Nordvastra Jamtland och angransande delar av

Nord-Tröndelag. Lund, Gleerupska universitetsbokhandeln, 1947. 8°. Med. fig. och

krt.. (Meddelanden fran Lunds universitets geografiska institution, avhandlingar

XII) 202 pp.. (X 29z4i XII)

Balen, W. J. van, Antilla. Een gids door de Caribische wereld. (Uw reismakker

naar West-Indië). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1935- ^°- Geill.. 205 pp--

(1549 G 6

Bemmelen, R. W. van, The Muriah volcano (Central Java) and the origin o

its leucitebearing rocks. Amsterdam, North-Hollard Publishing Co., 1947. 8°. With

fig. and tab.. (Overdr. Proc. Kon. Ned. Akad. van Wet., L, 6.) 8 pp..

(A. G. Overdr.)

Bergsten, Karl Erik, Isalvsfalt kring norra vattern. Fysisk-geografiska studier A. B. Lund, Gleerupska universitetsbokhandeln, 1943- 8°. Med fig* oc^ krt.. (Meddelanden frün I.unds universitets geografiska institution, avhandlingar VII) 245 pp..

(X 2924, VII)

Bergsten, Karl Erik, Osterg3tlands bergslag. En geografisk studie. Lund, Gleerupska

universitetsbokhandeln, 1946. 8°. Med fig. och tab.. (Meddelanden fiftn Lunds univei-

siiets geografiska institution, avhandlingar X). 254 PP- 2924i X)

Bjerning, Lars, Skines jord- och stenindustri. Dess utveclcling, lokalisering och

betydelse ur n&ringsgeografisk synvinkel. Halsingborg, Ab Killbergs bokhandel, 1947-

8°. Med fig. och tab.. (Meddelanden fran Lunds universitets geografiska institution,

avhandlingar XIV). 249 pp.. 2924i XIV)

Björnsson, Sven, Blekinge. En studie av det Blekingska kulturlandskapet. Lund,

Gleerupska universitetsbokhandeln, 1946- 8°. Med. fig., tab. och krt.. (Meddelanden

fran Lunds universitets geografiska institution, avhandlingar IX). 299 pp..

(X 2924, IX)

Björnsson, Sven, Sommen-Asundenomr&det. En geomorfologisk studie. Lund, Gleerupska universitetsbokhandeln, 1937. 8°. Med fig.. (Meddelanden fran Lunds universitets geografiska institution, avhandlingar IV). 244 pp.. (X 2924, IV)

Boomgaart, L., Some data on the Muriah volcano (Java), and its leucitebearing rocks. Amsterdam, North-IIollaDd Publishing Co., 1947- 8°. (Overdr.: Proc. Kon. Ned. Akad. van Wet., L, 6). 6 pp.. (A- G- Overdr.)

Boschstatistiek — De Nederlandsche —. Samengest. door den Dienst van het Staatsboschbeheer. (Met een inl. door C. Staf). 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij, 1946. f". Met pl., krt. en tab.. (Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening). 24 pp.. (A- f

Broch, Hjalmar, Stylasteride (hydrocorals) of the John Murray expedition to the Indian Ocean. With fig.. London 1947. f°. (British Museum (Natural history). The

John Murray expedition 1933—34- Scientific reports, VIII, 2). 12 pp.. J (T 141, VIII, 2)