is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K VII, K VIII, K. IX en voor de aantekening IInndelsbriefwisseling i d. Nederl. taal, 1939—19-16. J. B. Wolters, Groningen-Batavia. 78 pp.. Prijs ƒ 2,50.

Goudoever, W. A. van, Malino maakt historie. Overzichtelijke bewerking van notulen en teksttueele redevoeringen ter conferentie van Malino, 15 — 25 Juli 1946. Uitg. Reg. Voorl. Dienst, Batavia, 1946. 68 pp..

, Denpasar bouwt een huis. Als boven ter conferentie van Denpasar 7—24

Dec. 1946. Uitg. Reg. Voorl. Dienst, Batavia, 1946. 108 pp..

Kort Overzicht van het behandelde ter conferentie te Denpasar. Uitg. v. h. Alg. Regeeringscommissariaat Borneo en De Groote Oost. 25 PP--

Linggadjati. De ontwerp-overeenkomst, de toelichting der Commissie-Generaal, de Regeeringsverklaring. Rijksuitgeverij, 's-Gravenhage, 1946. 40 pp..

Mededeelingen v. d. Nederl. Heidemij. No. 1 Verslag der directie over de jaren 1943, 1944 en 1945; 48 pp.. No. 2. Verslag over het onderzoek 1943-1945 en 1946 naar den populierenkanker door A. J. ter Pekwijk en G. Brink. 7e verslag.

Moe'tamar Denpasar mentjiptakan Negava Indonesia limoer. Uitg. Keg. Voorl. Dienst, Batavia. 8 pp..

Overzicht der plannen van de Nederlandsche Regeering. (Maleisch en Nederlands). Uitg. Reg. Voorl. Dienst Batavia, Juli 1946. 40 pp..

Pijls, F. W. G., Bodemkartering. Overdr. Tijdschr. der Nederl. Heidemij, Mei 1947. 8 pp..

, De bodemkartering i. d. Betuwe. 10 pp..

Politiek manifest v. h. Kabinet Nadjamoedin en regeeringsantwoord in eerste termijn. (Maleis en Nederlands). 29 pp..

Tosseram, B. G. L. M., The Netherlands, the l.ow Country by the sea. Uiig. „Nederland in den Vreemde". 38 pp., 20 fig..

Visser, S. W. en J. Veltkamp, De Nederlandse waarnemingen van de explosie op Helguland. Overdr. Hemel en Dampkring 1947, pag. 121 t/m 158, 12 fig..

Wijnen, D. J. van, Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden. Uitg. Reg. Voorl. Dienst, 1946. 117 pp..

Zegers, G. H. L., Het vraagstuk der gemeentegrenzen. (De Gemeenteraad 1947, pag. 141 t/m 158 en 161 t/m 178)

Van het Ministerie van Voorlichting v. Oost-Indonesië werden nog volgende gestencilde publicaties ontvangen: ,Weekoverzicht' van 14/7—18/8 1947; ,lindjauan Mingoean' van 16/7—14/8 1947; ,Documentatie Tijdschrift' No's 8 t/m 10 1947, en ,Madjallah Dokoementasi' No's 20 t/m 23 1947*

ERRATA

Se ptcmbcr-aflevering 1947

Pag'. 618, ióde regel van boven, voor: „60-en te lezen: „bo-cn . Pag. 623, 12de regel van beneden, voor: „c = co te lezen. ijC = — cv)", en voor: „groot" te lezen: „klein".

Pag. 623, onderste regel, na „voordoen," toevoegen: „die voldoet

aan premissie 1".

Pag. 624, fig. 2: van de horizontale lijn door M het gedeelte bij y elimineren, daar de straal Cyy' een willekeurige straal voorstelt. Pag. 644, 18de regel van beneden, voor: „bereidbaar te lezen.

„berijdbaar". ;j

Pag. 662, 21ste regel van boven, voor: „Lamstra te lezen.

„Lamster".