is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. MENGELINGEN.

1) l)o Baptisten in Engeland Blz. 1.

2) Bijdrage tot de Geschiedenis dei' Doopsgezinde Gemeente

te Dordrecht « 88.

3) Een Blik op de Doopsgezinden in Rusland « 115.

n. KERKELIJKE EN STATISTIEKE MEDKDEELINGEN.

1 Naamlijst der Doopsgezinde Gemeenten en Leeraren in

Nederland » 132.

2) Kerknieuws » 140.

3) Bestuur der Algemeene Doopsgezinde Societeit » 154.

4) Namen der Hoogleeraren en Studenten aan de Kweekschool der Doopsgezinden « 15fi.

BIJLAGE.

Iets over het Vijftigjarig bestaan der Doopsgezinde Societeit. « 158.