is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden den 21sten April 1632, en werd bijgewoond door Vlaminger oudsten en dienaars van Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, Crefeld, Schiedam en Dordrecht. Op die vergadering werd eene belijdenis opgesteld, die tot een band van onderlinge vereeniging dienen moest, en welke belijdenis doorgaans de Dordsche wordt genoemd.

Volgens Schotel, is het oudste kerkelijke actenboek deigemeente, hetgeen waarschijnlijk zeer veele belangrijke aanteekeningeu behelsde, verloren geraakt; Schotel geeft echter de volgende oudsten der I7de eeuw op:

Gerrit van Bylaer, overleden 12 October 1617.

Jacques Verbeek, van Utrecht, ad interim.

Hendrick Schuyte, ob. 16 October 1621.

Jacob Arendsz, Oudste te Rotterdam, bediende de gemeente

van tijd tot tijd.

Hendrik Teruwe, ob. 2 October 1625.

Frans Adriaans/, 14 October 1626.

Adriaan Cornelisse, bev. 15 November 1626, sterft 6 November 1632, oud 51 jaren.

Abraham Spronck, van Utrecht, die van tijd tot tijd de

gemeente tusschen 1632—1651 diende.

Mees Glüjsbrechts, bev. pinksteren 1635, sterft 19 Junij

1648, oud 53 jaar.

izaak Hendrickzn. Coninck, sterft l Augustus 1640. Jan van Bijlaer, 2S April 1644.

Marcus van Dijek, 10 Jan. 1648.

Menno Simons, neemt 19 Jan. 1653 zijn ontslag. Bartholemeus Leendert van Stein, weduwnaar verkoren 10

April 1651, met Tielman Janssen van Braglit, zoon van J. Tielmans van