is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot bladvulling moge hier de mededeeling eene plaats vinden, dat de 13de Jan. 1861, de dag, waarop Menno Simons vóór 300 jaren bij Oldesloe in Ilolstein ontsliep, door een groot deel der Mennonietische Gemeenten in Pruissen en andere staten van Duitschland, met een plegtigen dank• en lededag is gevierd. J. Mannhardt, predikant bij de Mennonieten te Dantzig, heeft een kleine gedenkzuil van die feestviering gesticht in een door hem uitgegeven werkje get. 'Stimmen aus der Reformationszeit, Gedenkblatter zum dreihundertjahrigen Todestage Menno Symons, den 13 Jan. 1861. Danzig, 1861.