is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 1925—1927. Grundkarte der ozeanischen Lotungen 1:5000000 Blatt SI2 mit vorlaufigen Begleitwort von Dr. Ih. Stocks. (J. L.) 950

Aardrijkskundig nieuws:

De Oxford University Artic expedition in 1935—'36 naar Noord-

Oostland van de Spitsbergen-groep ■ • l*2

Duitsche oceanografische expeditie in den Noord-Atlantischen Oceaan 143 Voortgezet oceanografisch onderzoek door de Discovery II in het

Zuidpoolgebied

Het Noordpoolkamp opgeheven

Onderzoek van den Golfstroom ■ 5 5

Onderzoek naar het door Papanin gerapporteerde, onbekende land

tusschen Groenland en Spitsbergen • • 5°6' 843

Verslag van een expeditie in de Baffinbaai in 1937 5°

Duitsche expedities naar Groenland en Spitsbergen 43

Nieuw voorgenomen Zuidpool-expedities

Eenige gletscherwaarnemingen op Nova Zembla . . • ' 97

Een nieuwe bank bewesten de Canarische eilanden door de Duitsche ^

Meteor-expeditie ontdekt Cj

Kaarten

V. De Antarctis volgens de jongste ontdekkingen (behoorende bij

het artikel van dr. C. H. Pollog) na 53

XII. PERSONALIA Prof. dr. K. Martin 60 jaar hoogleeraar 1

Joh. F. ^

Prof. dr. Leo Frobeniusf

In memoriam H. G. Rehbock. - E. Heldring . ... ■ • • »57

Willem Janszoon Blaeu, 1638-21 October 1938.-W. Voorbeijtel ^

Cannenburg '