is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drieën bestemd was. Daarin bevond zich een voor iederen tocht nauwkeurig berekende hoeveelheid koffie, thee, poederchocolade, suiker en melk, benevens kaas, kwattareepen, cornedbeef en havermout. De ochtend werd begonnen met een uitstekend kop liter mok) koffie of chocolade, waarna een portie havermout. Na het einde van den marsch, in den namiddag, wachtte ons de mok koffie weer als eerste verkwikking; 's avonds werd thee gedronken. Als dagelijksche versnapering was een reep kwatta voor ieder en een half blikje Eyssenskaas voor ons drieën beschikbaar. De beide hoofdmaaltijden waren als die van den troep; alleen werd er per dag een blikje cornedbeef bij verdeeld of een ander blikje, dat daarmee in volume overeenkomt. Het effect van een goed kop koffie of thee op zijn tijd is bij kou en allerlei narigheid verbluffend. Het verdeelen van de kaas, het beknabbelen van onzen reep kwatta waren dagelijks weerkeerende genoeglijkheidjes, die nimmer hun uitwerking op onze stemming misten. De toevoeging van de luttele portie cornedbeef, of gebakken spiering, of „echte" sardientjes aan de rijst met zoute visch gaf juist genoeg afwisseling om de belangstelling voor onze maaltijden op een behoorlijk peil te houden en deze niet tot een simpele voedering te laten afzakken. Blik 36, dat al de genoemde heerlijkheden bevatte, heeft bij onze tochten onsterfelijke vermaardheid verkregen. De zorg aan zoo'n blik besteed wordt duizendvoud beloond. Het is verkeerd om het bij den aanvang van een nieuwen tocht zoo maar met wat koffie, suiker, melk, enz. af te laden om dan aanvankelijk van den hoogen boom te leven, al gauw nu het een en dan het ander te moeten derven en ten slotte tot koeliekost af te zakken. Blik 36 heeft ons nooit in den steek gelaten en ongetwijfeld een belangrijken invloed op onze blijvende goede stemming uitgeoefend.

Ten bate van volgende expedities zij nog het volgende medegedeeld. Het melkprobleem is volkomen opgelost door het gebruik van poedermelk. Ik heb in 1931 met Nestle en ditmaal, bij afwezigheid van dit merk op de Indische markt, met Klim (Canada) gereisd. Beide hebben uitstekend voldaan. Belangrijk is de origineele verpakking in bussen met deksel. Ook gemalen koffie en witte suiker moeten in goed sluitende bussen worden meegenomen; wij gebruikten daarvoor die van tennisballen, welke op Ambon rijkelijk beschikbaar waren er. door hun slank formaat bijzonder handig voor de vulling van een petroleumblik uitkwamen. I.edige chocoladeblikken zijn wegens hun vierkanten vorm nog beter. De cornedbeef is zeer aangenaam gebleken als r ij s tb ij sp ij s. Ze is bijzonder gunstig verpakt in de bekende kleine vierkante blikjes, waar onwaarschijnlijk veel in zit. De blikjes gebakken spiering voldoen door hun smaak en zeer massieve vulling eveneens goed. Het voordeel van sardientjes is, dat men de platte blikjes, bij volgepakt blik, nog overal tusschen kan laten glijden. Het is een uitstekend noodration. De groote sardines, die we nu voor den troep medevoerden, waren, kwaliteit en hoeveelheid in aanmerking genomen, buitengewoon goedkoop (14 ct per blik). Ik had voor eigen gebruik eenige kleine blikjes gevarieerde sambal goreng van de beken-