is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oude rompvlakte in Zuid-Java was sinds het Boven-Plioceen tot een grootplooi verbogen met een oost-westelijk gerichte verbuigingsas, echter met een netvormig systeem van secundaire verbuigingsassen, waardoor bekkens en detailverheffingen ontstonden. Waar deze oude rompvlakte over kalkgebergten heenging, was deze verbuiging en opheffing de oorzaak van een intensieve verkarsting.

Schema van de ontwikkeling der] kegelkarst in den Goenoeng Sewoe volgens Lehmann.

In de omgeving van de vroegere waterscheiding zonk het land langSj breukranden of met steile flexuren in de diepte en daarboven bouwden zich geweldige vulkaankegels op. Aan de hand van de geschiedenis van de Bengawan Solo, die bij de latere opheffing van den Kendeng dezen in een dus antecedent doorbraaksdal bleef doorkruisen, wijst Lehmann erop, dat ondanks de afzetting van dit vulkanisch materiaal toch het naar het Noorden gerichte rivierstelsel zijn stroomgebied steeds meer vergroot heeft, ten koste van de naar het Zuiden gerichte rivieren. Zoo veroverde in