is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geologische Spezialkarte der Umgebung des Balatonsees 4 blad 1: 75.000.

Lajos von Loczy Budapest 1920.

Lageplan. Langenschnitt und Querprofile der Tisza. Hydrogr. Anstalt d. Kon.

Unc. Ackerbau-ministeriums Budapest 1934-

b De Bibliothecaris

ERNST CRONE

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT I. NEDERLAND

Achter, Wilh., Deutschland und Holland. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern. (Ruhr und Rhein 1937, S. 874—877).

Bellen, H. J., Paardeplaatsnamen. (Eigen Volk 1937, blz. 245 — 250).

Blom, D. van, De jongste literatuur over Ameland. (Tijdschrift voor economische

geographie I937i blz. 254—256).

Cohen, L. en W. Jong, Vragen over Polderland. (Tijdschr. v. h. onderwijs in

de aardrijkskunde 1937» blz. 2°9—211).

Edelman, C. H , Een geologische kaart van Nederland in ieders bereik. (Natuurhistorisch maandblad 1937, blz. 120, 121).

Harreveld, H. L. van, Vragen over Polderland. (Tijdschrift voor het onderwijs in

de aardrijkskunde 1937) blz. 229 23*)'

Heek, F. van, De ontwikkeling van het Chineesche immigranten-probleem in Nederland. (Mensch en Maatschappij 1937, blz. 4°9—43°)-

Heppener, J. B., Het verdwijnen onzer landgoederen. (Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 1937, blz. 386- 388).

Hubregtse, J. A., Het Strarijden op Schouwen, II. (Eigen Volk 1937, blz 220—227. Geïll.).

Idenburg, H. G. H., De bodemkarteering in het belang van den landbouw

Landbouwk. tijdschrift 1937, blz., 349—358)-

Jongmans, W. J. en F. H. van Rammelen, De bodem van Zuid-Limburg. Zeist

1937 gr- 4°- — 79 blz' Met kaarten en P'-/3-9°Jong, W, Wat ligt onder de aardkorst? (Tijdschrift voor het onderwijs in de

aardrijkskunde 1937, blz. 220—227).

Kaart der binnenscheepvaartwegen van België, Nederland, West Duitschlan van af Bremen, den Rijn tot Zwitserland met Basel, Noord-Oost Frankrijk van a Duinkerken, Le Havre, Parijs, Straatsburg tot Lyon, met aanduiding van alle rivieren en kanalen, sluizen en hunne afmetingen, ankergrond, afstanden, signalen, grenzen, enz. 12e uitg. Antwerpen, W. Seghers 1937. 4°-

Kesler, C. K., Duitsche „Conquistadores" in Venezuela, 1528—1556. (Tijdschr.

v. Geschiedenis 1937, blz. 265 — 276).

Keuster, J., La collaboration économique néerlando-belgo-luxembourgeoise. Un projet concret de réalisation. (Lloyd anversois, 1937) 7® PaS* ^'

Kuffeler, V. J. P. de Blocq van, Eenige economische beschouwingen over de Zuiderzeewerken naar aanleiding van de voortzetting van den inpolderingsarbeid in het IJsselmeer. (Econ.-statist. Berichten 1937, blz. 640—643).

Leyden, Fr., West-Tilburg (met twee kaarten). (Historisch Tijdschr. 1937, «•

221—251).