is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tot nog toe in Indië geen gebruik gemaakt, hoewel het voor de Java-zee wel overwogen wordt.

Terwijl aan de kusten wel zandbanken en bij eb droogvallende gronden opgenomen worden, is het eigenaardig, dat men noch

NAUWKEURIGHEID DER GEBRUIKTE KAARTEN RELATIVE RELI ABILITY

1:10000 000

Fig. 4. Nauwkeurigheidsdiagram van blad Singaradja.

op ae conierenues, noch in één van de medewerkende landen heeft besloten om koraalriffen ook aan te geven. En toch is dit om meer dan een reden wel zeer gewenscht: zoo bij voorbeeld is zonder koraalriffen het verloop van de ondiepe isobathen en de verdeeling van dieptecijfers (bv. plotseling cijfers van 2 of 3 m in een zee van 50 m diep) in de tropische continentale zeeën vaak onbegrijpe¬

lijk; ook de rangschikking van sommige eilanden, bv. de even boven water uitstekende stukjes van atollen of barrière-riffen of bv. de Toekang Besi-eilanden, is zonder koraalriffen zinloos; bovendien vormen ze belangrijke oriënteeringspunten voor de luchtvaart. Practisch is het aanbrengen van de riffen zeer eenvoudig, daar de bestaande zeekaarten ze in den regel zeer goed weergeven. Voor de toekomstige archipelbladen zal het opnemen van de koraalriffen dan ook overwogen worden, waarmee dan een nieuw teeken aan de legenda wordt toegevoegd.

Signaturen. Hoewel de model-legenda van 1913 reeds een aanzienlijk aantal teekens voorschrijft, waar in 1928 nog eenige aan toegevoegd werden, opent het reglement bovendien de mogelijkheid, dat de makers nog nieuwe teekens invoeren voor objecten, waarin de legenda niet voorziet. Van deze bevoegdheid is door de verschillende deelnemers een ruim gebruik gemaakt.

De begroeiing biedt wel de grootste moeilijkheden, daar de effen tinten reeds voor het reliëf gebruikt zijn en de begroeiing dus door geïsoleerde teekentjes aangeduid zou moeten worden, die zeer gemakkelijk het overige kaartbeeld storen kunnen. Van het voorgeschreven teeken voor bosschen is dan ook practisch nooit gebruik gemaakt en tenslotte heeft het bureau het in 1928 dan ook maar geschrapt. In Indië zou de toepassing van dit teeken in het toch reeds „volle" bergterrein geheel onmogelijk geweest zijn.

In Egypte, met zijn schaarsche begroeiing, heeft men een teeken ingevoerd voor ,,scrub"; ook wordt hier en in enkele andere streken van het nabije Oosten het teeken voor oasen (verspreide palmpjes)