is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts noemen de wegen Schagen-—Stolpen, Schagen—Kolhorn, Haarlem—Westzaan—Purmerend, Hilversum—Vreeland, Berkel— Bergschenhoek, Gouda—Oudewater, Hillegersberg Hazerswoude, Leerdam—Everdingen, Maassluis—Hoek van Holland en verschillende wegen in het Westland.

Zeer talrijk waren, verspreid over het geheele land, de veranderingen en verbeteringen, die aan bestaande wegen werden gebracht en gedeeltelijk voltooid werden, gedeeltelijk nog in uitvoering waren. De opsomming, zelfs van de voornaamste er van, zou de beschikbare plaatsruimte ver overschrijden.

De stand van de in aanbouw zijnde overbruggingen van de groote rivieren was als volgt: voor de brug over de Noord bij Hendrik-Ido-Ambacht werden voorbereidende werkzaamheden verricht; de brug over het Hollandsch Diep te Moerdijk werd nagenoeg voltooid en voor het verkeer opengesteld; voor de brug over de Oude Maas te Dordrecht werd voortgegaan met den onderbouw en begonnen met den bovenbouw; de brug over de Lek bij Vianen werd voltooid en in gebruik genomen; de schipbrug werd buiten dienst gesteld en opge ruimd; van de brug over de Maas bij Hedel werd de onderbouw voltooid en is de bovenbouw in uitvoering; de brug over de Waal bij Nijmegen werd nagenoeg voltooid.

Werken in het belang der af- en uitwatering

Ook hier kunnen slechts enkele grepen worden gedaan uit de talrijke in het Verslag vermelde werken.

Door het waterschap De Sellinger Venen werd een kanaal met 2 hoofd watergangen aangelegd van Sellingen naar Braamberg.

De aanleg van het kanaal Coevorden—Zwinderen werd voortgezet. Ook overigens werden in het Noordoosten en Zuiden des lands met hulp van het Departement van Sociale Zaken (werkverschaffing) vele werken tot verbetering der afwatering uitgevoerd.

Voor het waterschap Kamperveen werd een nieuwe electrische

bemaling gesticht. .

Het waterschap de Regge zette de verbetering van een aantal hoofdstroomen voort. Die van de Gammelkerbeek en de Hagmolen

beek kwamen gereed.

De verbetering* van de Berkel werd voltooid, evenals die van de Bolksbeek en van de secundaire leidingen in het waterschap de Berkel.

Voltooid werd eveneens het maken van een afvoerleiding van het rioolwater in zee te 's-Gravenhage. Met het maken van een afvoerriool van Delft door Rijswijk naar 's-Gravenhage werd voortgegaan.

Een nieuwe electrische bemaling voor den polder Het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura in den Hoekschen Waard werd voltooid.

Eveneens kwam gereed het electrische gemaal van den polder Walcheren te Rittem.

In Limburg werden vele beken verbeterd.

Havens . .,

De vluchthaven voor Rijnschepen te Lobit-Tolkamer werd voltooid.