is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Veth-fonds is belegd als volgt:

2 a ƒ iooo.— 3% Nederland.

i „ „ iooo.— 3% Rotterdam 1894.

77 „ „ 1000.— 3—3j°/o Nederland 1938.

1 „ „ 1000.— 3% Nederland 1937.

1 „ „ 100.— 3 °/o Nederland 1937.

2 „ „ 1000.— 2 j °/0 Cert. Ned. Werk. Schuld.

58 „ „ 1000.— 3% Nederlandsch Indië 1937 A.

1 „ „ 500.— 3% Nederl. Indië 1937 A.

14 „ „ 1000.— 3» °/0 Amsterdam 1937.

5 „ „ 1000.— 3ï% Hollandsche Hypotheekbank.

8 „ „ 1000.— 3l°lo Ned. Ind. Spoorweg M'J. 1937.

$ 1250.— 5% Prior Lien Missouri Kansas & Texas Serie A. „ 1250. 4 °/o » " " » » "

Junghuhn-Fonds.

Het actief van het Junghuhn-fonds bedroeg op 1 Jan. 1937 ƒ 18079.73 Het vermeerderde gedurende 1937 met:

Interest „ 794-91

„ 18874.64

Gedurende het jaar 1937 verminderde het

daarentegen met:

Subsidie Dr. P. F. J. A. Julien ƒ 250.—

Belasting Doode Hand 36.—

„ 286.—

Zoodat het actief op 1 Jan. 1938 bedroeg . . . . ƒ 18 588.64 Het Junghuhn-fonds is belegd als volgt:

13 a ƒ 1000.— 3% Nederl. Indië 1937 A.

1 „ „ 1000.— 3 J% Amsterdam 1937 VIII.

4 „ „ 1000,— 3i 0lo Hollandsche Hypotheekbank.

De rekening en verantwoording werd nagezien en goedgekeurd door de Heeren Mr. D. A. Delprat en G. A. Dunlop.

De Penningmeester Amsterdam, Maart 1938. H. C. Rehbock