is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uphof, J. C. Th., De rozenolieindustrie in Bulgarije. Met afb.. (Tijdsclir. v econ. geogr. 1938, pag. 63—66).

Valk, W., Tusschen Boven-Mures en Bicazklcof. (Onze Aarde 1938, pag. 99— 105. Geïll.).

Verster, Willy, Op reis door Saksen. (Onze Aarde 193^1 PaS- IO®—110. Geill.). Verwey, R. A., Groepsgewijze landverhuizing in den landbouw. (Tijdschr. v. d. Ned. Werkloosheidsraad 1938, pag. 45—48).

Zetterholm, D. O., Nordiska ordgeografiska Studier. Benamningar p& de unga Husdjuren. 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff 1938. 4°- XII, 168 pag. f2.50.

Zondervan, H., De grotten van Zuid-Frankrijk. (T. O. A. 1938, pag. 29—-34).

Amsterdam E* J- VAN DER LINDEN

III. NEDERLANDSCH OOST INDIË

Algemeen

Brugmans, I. J., The spread of the Dutch language in the Netherlands Indies (Buil. Colonial Inst. Amst. 1, 1938; pag. 81—93).

Gonggrijp, J. W., De bebossching van Ned.-Ind. (Tectona 31, 1938; pag. 47-57). Gonggrijp, J. W., Over boschgebruik en Boschverzorging in de buitengewesten van Nederl. Indië. (Kol. Tijdschr. 27, 1938; pag. 124—137).

Hoop, A. N. J. Th. a Th V. d., Een praehistorische rinkelbel? Geïll. (Tijdschr. Bat. Gen. 78, 1938; pag. iii —114).

Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Ned. Indië over 1936. Weltevreden 1937.

Merens, M. M., The maritime routes in and through the Netherlands Indies. (Buil. Colonial Inst. Amst. I, 1938; pag. 94—105).

Naber, J. W. A., Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816—1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren. Geïll. P. N. van Kampen en Zn. Amst. 1938. 8°. 174 pag. [Patria, Vaderl. Cultuurgesch. in monografieën deel IX],

Pannekoek, A. J., Nederl. Indië en de internationale wereldkaart. Geïll. (Tijdschr. K. N. Aardr. Gen. 1938; pag. 178—195).

Seidenfaden, E., The T'ao T'ien mask. Geïll. (Man 38, 1938; n°. 3).

Stehn, Ch. E., Volcanic phenomena during the months of July, August and September 1937. (Buil. Netherlands Indies Volcanological Survey n°.8i, pag. 67-76).

Stutterheim, W. F., Oude gewichten in het museum. (Tijdschr. Bataviaasch Gen. 78, 1938; pag. 118—120).

Java en Madoera

Bartels, M., Zur Kenntnis der Verbreitung und der Lebensweise Javanischer Saugetiere. (Treubia 16, 1937; pag. 149— 164).

Bemmelen, R. W. van, On the origin of the Pacific magma types in the volcanic inner-arc of the Soenda Mountain system. Geïll. (De Ingenieur in N. I. IV Mijnbouw en geologie 5> 1938; pag. I —14).

Bont, G. K. H. de, De Merapi. Geïll. (Trop. Nederl. 10, 1937-38; pag. 371-375). Chasen, F. N., On a collection of birds from the Krakatau group of islands, Sunda Strait. (Treubia 16, 1937; pag. 245—259).