is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heester- en boom formatie, met groepjes grove Pandanus. Vooral de alleenstaande boomen dragen dikke korsten lichenen en mossen; het zijn o.a. Eugenia, Podocarpus imbricata, Ternstroemia, Breynia, Vaccinium Ardisia, Rapanea, Lasianthus en struikjes van Medinilla, Ficus dwcrsifolia. Het getal orchideeën, dat op dien drassigen grond groeit en elders als epiphyt bekend is, is zeer groot (voornamelijk Dendrochilum, Coelogyne en Eria), maar ook zijn er echte aard-orchideeën onder, zooals Trixspermum amplexicaule, Calanthe en Spathoglottis.

Mijn meening dat wij met een vulkanisch landschap te doen hebben, wordt versterkt door topografie en flora.

De drie rijstdragers werden hier van hun vracht ontlast. Hun vrachten werden verdeeld, doch toen ik wilde uitbetalen, kwamen ze aarzelend met het verzoek verder mee te mogen. Dit stond ik toe op voorwaarde, dat daardoor hun loon niet verhoogd zou worden. Daaruit bleek, dat men vooral niet mag denken, dat alle Inlanders zich in het bosch thuis voelen. Want niettegenstaande ons versche spoor niet gemist kon worden en slechts één dag loopen hen naar de welbekende vischplaats zou voeren, durfden ze, zooals ze zeiden, zonder den pawang niet door het bosch te gaan, uit vrees voor tijgers! Misschien was dit verhaal maar een voorwendsel en wilden ze graag mee uit nieuwsgierigheid, maar in het algemeen is de portemonnaie bij den Gajo toch belangrijker dan zijn nieuwsgierigheid.

Den volgenden ochtend, 22 Maart, werd vanaf de Paja Kapi eerst een korte stijging, daarna weer een daling gemaakt en vervolgens trokken wij weer eindeloos door vrijwel horizontaal bergbosch met veel sporen van olifanten. Hier en daar moeten solfatarenveldjes liggen, want zoo nu en dan vangen we een vleugje kraterlucht op. Er zijn in dit natte bergbosch, dat tusschen 1200 en 1400 m hoogte zal liggen, tamelijk veel boomen met steltwortels, vooral die van een Eugenia zijn fraai. Door een of andere oorzaak zijn hier soms zeer groote boomen ontworteld, welke groote gaten in het bosch hebben geslagen, daar ze in hun val andere boomen hebben meegenomen. Het wortelstelsel is mede uitgerukt en staat als een groote platte koek overeind. Merkwaardig is, dat zoo'n wortelstelsel vrijwel geheel uit strijkwortels bestaat, penwortels komen niet voor; de geheele koek is niet dikker dan hoogstens één meter. Het gat, dat door het omwaaien ontstaat, is dus een ondiepe kom van ca. 5—8 meter doorsnede. Het was tijdens den marsch niet zoo gemakkelijk de identiteit van deze boomen vast te stellen. Daartoe kreeg ik eerst later gelegenheid, toen wij langs de Lau Alas terugkeerden. Daar lag een groote Ficus-boom op deze wijze ontworteld.

Midden op den dag trof ons een onaangenaam voorval. De groote troep was een eind vooruit en ik kwam met mijn twee dragers van plantenbus en rugzak achteraan. Op een gegeven oogenblik leek het spoor zich te splitsen, maar er was nauwelijks tijd om te beraadslagen, aangezien wij aangevallen werden door gemeene wespen. De Gajo's hadden snel hun sarong over het hoofd getrokken, maar ik had niets,