is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. NEDERLANDSCH OOST INDIÉ

Algemeen

Adatrechtbundels bezorgd door de commissie v. h. Adatrecht en uitg. door het Kon. Inst. v. d. T., L. en Volkenk. v. N. I. Deel XL. Uitgewerkte inhoud. Literatuurlijst 1927—1937. Register op Bundels 31—39. 589 blzn. 8°.

Blonk, A., Cornelis de Houtman en het begin onzer zeevaart op Indië (1565— 1599). Grote Nederlanders. 48 blzn. kl. 8°. V. A. Kramers Rijswijk 1938.

Giles, Francis H., A critical analysis of Van Vliet's Historical Account parts VII and VIII (Journal Siam Society 30; 1938; p. 271—380).

Heek, F. van, Enkele aspecten van het kolonisatievraagstuk (Buil. Colonial Inst. Amsterdam 1; 1938; pag. 317—323).

Kist, F. J., The geo-political and strategie importance of the waterways in the Netherlands Indies (Buil. Colonial Inst. Amsterdam I; 1938; pag. 252—262).

Klerck, E. S. de, History of the Netherlands East Indies. 2 dln. Geïll. XII, 448 en VI, 661 blzn. 8°. W. L. en J. Brusse, Rotterdam. 1938.

Kopstein, Felix, Herpetologische Notizen XIX. Geill. (Treubia 16; 1938; pag. 361—364).

Kort verslag van den Dienst van den Mijnbouw over Thet 2e kwartaal 1938 (Overdruk: Mijnbouwk. Bijvoegsel Nu. 805 der Javasche Courant van 5 Aug. 1938 N°. 62).

Kuenen, Ph. H., Submarine slopes of volcanoes and coral reefs in the East Indian Archipelago. Geïll. (Comptes Rendus du Congres International de Géographie. A'dam 1938. II. Travaux de la section II b. Océanographie pag. 93—98).

Lek, D. L., Interne Wellen in den niederlandischostindischen GewSssern, Geill. (Comptes Rendus du Congres International de Géographie A'dam. 1938. IL Travaux de la section II b. Océanographie pag. 69—76).

Mills, J. V., Two Dutch-Portuguese sea-fights. Geïll. (Journal Malayan Br. R. A. S. 16; 1938; pag. 139—149).

Mohr, E. C. J., Climate and soil in the Netherlands Indies (Buil. Colonial Inst. Amsterdam 1; 1938; p. 241—251).

Nieuwenhuis, A. W., Westersch bewind over oorspronkelijk Oost-Indië in deze veertig jaren. I—IV Geïll. (Trop. Nederland 11; 1938—39; pag. 115 —123, 131 — 139, 147—155, 163—171).

Stehn, Ch. E, Volcanic phenomena during the months of January, February and March 1938. Geïll. (Buil. Netherlands Indies Volcanological Survey N°. 83).

Steinmann, A., Die Verwendung von Baumwurzeln als natürliche Gongs. (Anthropos, 33; 1938; pag. 656—657).

Topografische Dienst in Nederl. Indië. Literatuuroverzicht, 1938, N°. 1. Umbgrove, J. H. F., On the time of origin of the submarine relief in the East Indies. Geïll. (Comptes Rendus du Congrès International de la section Hb. Océanographie; pag. 150—159).

Verkade-Cartier v. Dissel, E. F., Possibilités de colonisations par la race blanche dans la zone tropicale (Comptes Rendus du Congrès International de Géographie A'dam 1938. II. Rapports; pag. 123—148).

Wurtzburg, C. E., A letter from captain Light to Lord Cornwallis, dated 20th June 1788 (Journal Malayan Br. R. A. S. 16; 1938; pag. 115—122).