is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ƒ13,275

M. A. Vermande, Wed. H. P. van Beeck // 525

Allard Hulshoff (predikant) n 150

Gerardus van Heyningen (predikant) . . // 150

Hendrik de Wind ]50

Claes van Loenen 150

S. Wildschut loo

Gerrit Bosch 150

Wed. Isaak Tirion 150

Joanna de Vogel n 100

Hester Bellaart 100

Annetje Bakker 150

Jan van Maurik 100

J- F 100

Dirk van Vollenhoven // 200

Daniël Beek 150

Jan van Horsten n 150

Christina Leonora de Neufville. ...» 100

Abraham Wijnands // 100

Anthony Hartsen „ 250

Stephanus de Clercq // 150

-» Jan van Halmael >r 150

Hendrik Vollenhoven // 100

Willem van Vollenhoven llz // 200

D. de Neufville van Lennep n 200

Per orde Dirk van Lennep // 200

IVlatthijs ten Cate en Willem Walijen . n 200

ƒ 17,500

Hoewel liet voorstel geenszins algemeen bijval vond,