is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de differentiën die daer sijn tusschen de Erffgenamen en de gemeente.

1 \ Twee hu ijs en Aken en daernaest met resterende erf en achterhuijsjes, waeronder de ƒ2000 van Marcelis, welke twee huijsen jaerlijcx van huijr doen, t'samen. . ƒ 860,—

23. Restitutie van "t abusivelijck betalen van de agtste penning van de kerck of 't grote gebou met het eene acliterhuijsje, ten behoeve van den voorsinger, leser etc. van den jaere 1632 af tot nu toe, doende de kerck joerlij kx (volgens de bescheijden daervan) sijnde . . ƒ 75,2,12 't eene huijsken, tot behoef van de voorleser,

siuger etc // 5, 12

ƒ 80,3, 8

behalve dat het dikwijls anderhalf en meermalen betaelt is.

3\ Restitutie van 'tgeen in den jaere 1673 en 74 uijt onse vrugten door de Administrateurs qualijck betaelt is voor 200 en 100e penning, dewijl se de generale fidecommissaire goederen daer voor moesten belasten, en met onse vrugten volgens plackaet tot dien einde van de Staten van Holland den 2Ssten Julij 1674, beloopt na de Executeurs liaer rekening ƒ 822,12.

4J. Do vijf sevende parten van de verbetering van 't nieuwe erf etc. waarvoor ons in het jaer 1667, (wegens de opdragten daer van sijnde van de dienaren) is betaelt voor elck sevende part ƒ850,— komt voor vijf sevende part ƒ750,— (??).

5°. De directie van de fidecommissaire goederen volgens den testamente datse geregeert souden worden bij de Executeurs ofte voogden totte mondige jaren ofte huwelijke