is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk te Alkmaar *), terwijl vele leeraren en gemeentedie11 aren aan zijn slofielijk overschot de laatste eer bewezen, en eene groote schare volks zijne uitvaart bijwoonde.

Denijs van der Scheure, een vriend vau de Ries, herdacht de verdiensten vau den overledene in eene lijkpredicatie over Gen, 25 : 7 —10 t)- üe beroemde Delvenaar, Michiel Mierevelt heeft in 1619 een schoon portret van de Ries geschilderd, dat door Vondel met een lofdicht versierd is §).

Vervolg in een volgend N°.

*) Nog ziet men aldaar zijn grafsteen met dit opschrift: „Hier leyt „begraven Hans de Ries gebooren tot Antwerpen in 't jaer 1553 ende „in den Heer gerust 1638, op den 14 September." Daaronder leest men de woorden: „Hier leyt begraven Guertie Jansdr. sin Huysvrou „in de Heer gerust den 3. Julius 1638."

f) Te vinden achter het Kort Verhael.

i) Zie Schijn-Maatschoen II. Pag. 494.