is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. 14.

Ja, wij zijn de minste: Oft ook waar was, dat zy die de minste waaren, zig de meerderheijt van stemmen wilden onderwerpen? Ook Ja! Of zy die de meeste waaren, weygerden zig de stemmen te onderwerpen ? Ook Ja! dit sprak dien Heer zyn my wonderspreuken: ontdekt mij t geheym; Wij willen ons (sprak van der Helst) wel de stemmen onderwerpen; als wij eerst ordentlijk gehoort zyn, vertrouwende dan de meeste te zullen hebben; dit word by haar geweijgert, geen gehoor laaten zy toe. / nu begrijp ik de waarheijt, en oorzaak, der geschillen, 't is om de gezaghebberij te doen; niet om regt en reden!

In 't jaar 1665 kreeg de scheuring, haar volle beslag, tot uog een heevig twistende gemeente, van eenige om de twist verlaaten; die zig by de Waaterlanders gevoegd hebben, waarvan Hendrik van Diepenbroek, ten eersten Leeraar gemaakt werd. ook D°. Anthonij van Daalen, en Isaac Trier: de allerstrengste preesen zelf die vreedzamen die Liever de gemeente verlaatende tot een andere overgingen, als in twist te leeven of scheuring te stijven.

De gemeente nu wierd in twee deelen gescheijden, onder gezag van de Overheijt, die met scherpe naamen, in 't voorhooft der acte stelden, den geenen Die Isaac Snep. en die welke Coenraad van Vollenhove. volgen. Ik swijg dat de naam Onses Heeren. niet gemelt, zelf die van Doopsgezinde niet gedagt wierd. En dat deeden die zelve Burgemeesteren, waarvan den Voorzitter zyde: Mannen is 't niet droevig dat gy malkanderen niet verstaan kunt, Wy zouden UWE als onse beste Onderdaanen protogeeren en maintineeren. al vergeefs de scheuring ging voort, niet alleen over goederen, maar ook