is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K E li lv N I E U W S.

Slechts zeer enkele gemeenten hebben ons, door hare inededeelingen omtrent het merkwaardige in haar midden voorgevallen, verpligt. Wij voegen bij het weinige dat wij hebben te berigten het vriendelijk en dringend verzoek, om ons voortaan tot vollediger en belangrijker kerknieuws te willen in staat stellen.

FRIESLAND

KROM WAL. In deze, door het emeritaat van haren hoogbejaarden Leeraar W. D. van der Hoek, vacant geworden gemeente, werd den 20sten Julij des vorigen jaars beroepen G. Pol, Leeraar der Doopsgezinden te Oudorp op Goedereede Deze nain die beroeping aan, maar kon eerst den 2den November de dienst in zijne nieuwe gemeente aanvaarden, predikende hij bij die gelegenheid over Kom. XV : 29 en 30.

HOLLAND.

HAARLEM. De voortdurende ongesteldheid, die den Wel-Eerw. W. C. Mauve sedert April 1862 verhinderde zijne predikdienst waar te nemen, deed den kerkeraad be-