is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zolder opgebroken en door een verwulf vervangen, tegen liet dak of het spantwerk; in 1822 werd eene nieuwe pastorie voor de kerk gebouwd, uit liefdegaven van de leden der gemeente bekostigd, en in 1889 eene geheel nieuwe kerk achter de pastorie gesticht, nadat men vooraf daartoe een fonds bijeen had, door jaarlijksche bijdragen van de gemeenteleden tot stand gebragt, en in dezen tijd telde de gemeente tusschen de 90 en 100 leden, doch waarvan velen verre verspreid woonden, sommigen meer dan een uur verwijderd; evenwel waren de meesten toch eiken zondag zeer getrouw in het opkomen, als weer en gelegenheid niet buitengewoon ongunstig waren.

In den beginne werd hier zekerlijk de predikdienst bij beurten waargenomen door broeders, uit de broeders daartoe verkoren, doch bij gebrek van aanteekening valt hiervan weinig te zeggen, en kunnen geene namen opgegeven worden; de eerste van dezen, die met name bekend is, is een hoog geacht en aanzienlijk huisman te IJtens, met name Jelle Jans, die den ouderdom van ruim 100 jaren bereikt heeft. Deze werd omstreeks 1700 aangezocht tot het waarnemen van de predikdienst in de gemeente, doch vond daarin zwarigheid, wegens zijne geklommene jaren en de veelvuldige betrekkingen en beslommeringen, waarin hij overigens gewikkeld was. Maar hij had een zoon, met name Douwe Jelles; dezen wilde hij wel opleiden, onderwijzen en doen onderwijzen, om in vervolg van tijd dit ambt in de gemeente waar te nemen, hetgeen ook zoo geschied is. Deze heeft eene reeks van bijna vijftig jaren die bediening in de gemeente waargenomen, met veel ijver en belangstelling, onder wiens werk,