is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorredijk en Lippenhuizen : Psalmen, Uitgez. Liederen.

Grouw : Gr. Bundel.

Hallum: Psalmen, Gr. en KI. Bundel.

Harlingen: Psalmen, Gr. en KI. Bundel en Feestliederen.

Heerenveen: Psalmen, Gr. Bundel.

Hindeloopen: Psalmen, Eerste en Tweede Bundel.

Holwerd en Blija : Psalmen, Gr. en KI. Bundel.

Irnsum en Poppengawier: Psalmen, Gr. Bundel.

Joure: Psalmen, Gr. en KI. Bundel.

Knijpe (Boven): Psalmen, Gr. Bundel.

Leeuwarden: Haarlemsche Bundel *).

Makkum: Psalmen, KI. Bundel.

Molkwerum: Psalmen.

Oldebildtzijl: Psalmen, Gr. en KI. Bundel.

Oldeboorn, O. H.: Psalmen, Gr. Bundel.

Oldeboorn, N. H.: Psalmen, Gr. Bundel.

Pingjum en Witmarsum: Psalmen, Gr. Bundel.

Kottevalle en Witveen: Psalmen, Oude Haarlemsche Bun

del f), KI. Bundel.

Sneek: Eerste en Tweede Bundel.

Staveren : Psalmen, Eerste en Tweede Bundel. Surhuisterveen: Psalmen, Gr. eu KL Bundel.

Terhorne: Psalmen, Gr. Bundel.

Ternaard: Psalmen, Gr. en KI. Bundel.

Tjallebird: Psalmen, Gr. Bundel.

*1 Dit is de Bundel «Christelijke Kerkgezangen" in 1851 te Haar lem ingevoerd.

f) Dit is de Bundel » Christelijke Gezangen en Liederen" te Haar lem ingevoerd in 1804, afgeschaft in 1851.