is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij mogen onze berigten, helaas, niet besluiten zonder eene hoogst treurige mededeeling. De Heer Jan van Eeghen, wiens naam hierboven zoo vele maleu voorkomt, en die gewoon was nooit zijn naam alleen, maar met zijn naam zijn hart te geven, is plotseling aan den avond van '25 Nov. 1865 de eeuwige rust ingegaan. Helder van hoofd, ernstig van geest, ruim en warm van gemoed heeft hij ijverig onder ons en voor ons gearbeid, en wat hij voor ons was, dat was hij voor zijn gezin, voor de stad zijner inwoning, voor de maatschappij. Hij was een sieraad onzer kerkgemeenschap en zijne nagedachtenis zal bij velen in zegening blijven.