is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. EUROPA

Artikelen: PaS*

Tesch, P., De schiervlakte van Eiffel en Ardennen vóór de

opheffing tot bergland 63

Oestreich, K., Twee oude bekenden: Neckar en Donau. Een

excursie-herinnering J039

Literatuur:

Mayer, R., Die Alföldstadte. (Oestreich) 91

Jongmans, W. /./Die Kohlenfelder von Gross Brittannien. (Kr.) 557

Aardrijkskundig nieuws:

Groote steden in Duitschland 106

Esbjerg 106

Bevolking van Spanje 108

De haven van Constantsa 108

De nieuwe grens tusschen Roemenië en Hongarije 109

De zuidelijke Dobroedsja 110

Nieuwe spoorwegen in Rusland m

Rijn en Rhöne 250

Waterbouwkunde in Hongarije 252

Het Petsamo-gebied 252

Nieuwe spoorwegverbindingen in den Oeral 253

IJzerertsproductie in Sovjet-Rusland 254

Collectiveering van den Russischen landbouw 255

De structuur van het bedrijfsleven in enkele Europeesche landen

en in de Vereenigde Staten van Amerika 262

Scheepvaartverbinding Zwitserland-Adriatische Zee 406

Meteorologisch observatorium in de Tatra 407

Mijnbouw in Joego-Slavië 4°7

Spoorwegplannen in het Petsjoragebied 408

Het groote Wolga-plan 410

Steenkoolontginning in België .... 565

Stuwmeer in de Ebro 567

De beteekenis van de scheepvaart en de vischvangst voor Noorwegen 567

Spitsbergen 568

Het Boeg-Dnjeprkanaal 5^9

Daling van den waterspiegel van de Kaspische Zee .... 570

Goudwinning in Sovjet-Rusland 57°

Bodemerosie in de Sovjet-Unie 572

Russische stratosfeervlucht 573

Bescherming van het eiland Sylt 789

Ijzererts in Lotharingen 79°

Waterwegen in Europa 791

Kanaal van Tsjernavoda naar de Zwarte Zee 795

Uitbreiding van de rubriek Kartografie in Petermanns Geogra-

phische Mitteilungen io59

Tunnelverbinding Denemarken—Zweden 1060