is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent Woubrugge moge hier een korte uiteenzetting worden ingeschakeld. In den „Tegenwoordige Staat van Holland" 60) vinden wij het merkwaardige verhaal dat de te Woubrugge aanwezige brug over de Woudwetering in 1505 zou zijn gesloopt omdat zij een belemmering vormde voor het verkeer te water. Dit zou tevens beteekenen dat de weg die hier de wetering met een brug kruiste, toen geen beteekenis had. Dit was uiteraard een weg van O naar W, met duidelijke doelrichting op Leiden; ik acht het niet buitengesloten dat de eigenaardige oude kade van de Ridderbuurt met den Heuvelweg van Oudshoorn als een overblijfsel van dezen ouden weg mag worden beschouwd. Wat was dit echter voor een weg, midden door de moerassen en de wouden heen? Is dit soms een gedeelte van den overouden Heerenweg bewesten Utrecht61) (den voorlooper van den later aangelegden Vleutenschen weg), die in de bisschopsstad aansluiting vond op den Hessenweg naar Gelderland en Overijsel 62) ?

Terugkeerende tot de Gawegen enz., ontmoeten wij bezuiden den Rijn het begin van den Gooweg in het hartje van Zoeterwoude en zien wij zijn verder verlengde bewesten Delft loopen midden tusschen het Woud in den Harnaspolder en de oude buurschap van Abtswoude 63).

Er zijn natuurlijk talrijke plaatsen, genaamd naar de voormalige wouden, die in geen verband staan met de Gawegen enz.. Maar het is toch wel een typisch verschijnsel dat wij in de onmiddellijke nabijheid der grenzen van het Sticht in het noordwesten Abcoude (in 1273: Apekerwolde) 64) en in het zuidoosten Renswoude en Woudenberg (oorspronkelijk Groenwoude 65)) ontmoeten. Woudenberg en Renswoude liggen buitendien in dezelfde streek waar wij meer noordwaarts het voormalige Gooi nabij Voorthuizen dienen te zoeken.

Maar ook met de „houten" bestaat een duidelijk verband. De Gooweg van Noordwijk loopt aan op Noordwijkerhout. Het Gooi bezuiden Utrecht ligt nabij Houten en was zelf voorheen Rodengooi genaamd. Onder Driebergen bestaat er in de nabijheid van den Gooierdijk de Rodenbergerwetering, genaamd naar een overigens onbekend Rodenberg, waarvan de eventueele samenhang met het Rodengooi aan den overkant van den Kromme Rijn in het midden moet worden gelaten. De voormalige Wolfsgaweg van Zoetermeer doelde op Berkel en Rodenrijs, twee namen dus die eveneens ondubbelzinnig getuigen van de voormalige bebossching van de betrok-

60) Tegenwoordige Staat van Holland III, 1746, pag. 391; cf. van der Aa, l.c. XII, 1849, pag. 628, en IX, 1847, pag. 467.

61) Acket, M. N., Een merkwaardige kaart van Utrecht en omgeving. laarboekje van ,,Oud-Utrecht" 1931, pag. 44, 58 e.v..

62) Zie mijn kaartje van Utrecht bij het opstel van Mr. J. W. C. van Campen in Versl. en Mededeel, d. Vereen, tot Beoef. v. Overijss. Regt en Geschiedenis 2/XXXII, 1940, pag. 1.

63) Cf. ook dit Tijdschrift 2/LIII, 1936, pag. 371 (373).

64) Nom. Geogr. Neerl. II, 1892, pag. 99.

65) Nom. Geogr. Neerl. III, 1893, pag. 287.