is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klimaat te bewerkstelligen. Tegenwoordig heeft men nog slechts hier en daar langs de rivieren en op of om bergruggen bosch, maar in verschillende publicaties (vooral de kranten houden zich in Brazilië op oppervlakkige wijze bezig met belangrijke economische problemen) wordt vermeld, dat men, zoo al niet het geheele gebied, dan toch zeker het grootste deel er van in bosch zal gaan omzetten. De practici weten echter wel dat dit zeker zonder meer niet mogelijk zal zijn. Geschikten humushoudenden grond en voldoende bodemvochtigheid treft men slechts sporadisch aan (volgens Freise op nog geen iooooo ha) 5) en de geschikte houtsoorten heeft men nog niet gevonden. Dat de technici tot nog toe zoo weinig tot stand hebben gebracht, wordt hun dikwijls verweten. Von Luetzelburg verdedigt de Inspectoria in een lang artikel 6), doch geeft ook weinig feiten over reeds bereikte resultaten; hij beschrijft slechts proeven op geïrrigeerd terrein. Niet-technici kunnen echter moeilijk begrijpen wat er vast zit aan reboisatieproeven. Slechts door langjarige waarneming kan men vaststellen in welke richting men de reboisatie zal moeten leiden. Als het ooit gelukt een groot deel van het dorre gebied te bebosschen, zal daarmede zeker een halve, zoo niet een heele eeuw zijn gemoeid.

Over het geheel genomen hangt dus de mogelijkheid van verbetering van het droogtegebied nog in de lucht, en het is de vraag of de zoo enthousiast geëntameerde werkzaamheden, welke af en toe nog al geleden hebben door gebrek aan geld en aan terzake kundige technici, tenslotte veel resultaat zullen opleveren. Zou een verbetering op groote schaal op den duur niet mogelijk blijken dan rest er niets anders dan over te gaan tot wat Freise voorstelt, nl. een gecontroleerde evacuatie van de bewoners uit de meest door droogte bedreigde gebieden, het beperken van den reservoir-aanleg tot de minder droge streken en het slechts aanplanten van de gewassen, die speciaal voor dit klimaat geschikt zijn, als bv. katoen, CaciMJ-soorten (voor de aetherische olie uit de vruchten), Cuiws-soorten (voor ladanumhars), enz..

Een reis door het droge gebied.

Op reis van Rio de Janeiro naar Paramaribo in November 1938 was ik in de gelegenheid het droge gebied te bezoeken. Op het kaartje (blz. 222) geeft de dikke lijn — getrokken van Recife via Campina Grande, Patos, Pombal, Cajazeiras en Ico naar Fortaleza — den afgelegden weg aan.

De reis ging dus voor slechts een klein deel door den staat Pernambuco, vrijwel door de geheele lengte van Paraiba van oost naar west en daarna door Ceara van zuid naar noord. De geheele afstand van ± 900 km werd in drie dagen per auto afgelegd. Het is nl. een groote

5) Freise, F. W., Die Waldverhaltnisse im Dürregebiet des Nordosten von Brasilien. Anfange, Plane und Möglichkeit der Aufforstung (Zeitschrift für Weltforstwirtschaft 4, (1936/37), pag. 307 e.v.).

6) Luetzelburg, Ph. von, Dados basicos para o reflorestamento no Nordeste brasiliero (Boletim da Inspectoria de Secas 9, (1938), pag. 9 e.v.).