is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast de voorzorgspolitiek op langen termijn door het aanleggen van aanplantingen is bovendien onder invloed van de politieke spanningen in de Stille Zuidzee in de Vereenigde Staten het streven te onderkennen naar voorraadvorming van het zoo belangrijke product door den invoer van rubber uit de Aziatische landen op te voeren en te verhaasten.

Wanneer in aanmerking wordt genomen dat de rubberboomen pas na 5 a 8 jaar taprijp zijn, dan is gemakkelijk te begrijpen dat de Vereenigde Staten in geen geval kunnen rekenen op een verlichting van hun rubberpositie in de eerstvolgende jaren.

(Indische Mercuur, 1940, nos 50 en 51)

De Russische Sedow expeditie (zie dit Tijdschrift, 1940, blz. 481). — Onlangs is in Moskou een publicatie verschenen, die in populairen vorm de drift van den ijsbreker Sedow dwars door de Noordelijke IJszee (28 October 1937—13 Januari 1940) behandelt.

De Sedow heeft als eerste schip de drift van Nansen's Fram herhaald, hoewel niet vrijwillig. In gezelschap van twee andere ijsbrekers raakte het schip in October 1937 in het oostelijk deel van de Nordenskjiold Zee in het ijs beklemd, dat de drie ijsbrekers meevoerde naar het noorden. De ijsbrekers Lenin en Jermak werden in den zomer van 1938 ter hulpverleening uitgestuurd en het gelukte inderdaad aan de Jermak op 28 Augustus 1938 de schepen op 83° 4' 30" N.Br. te bereiken. Daar de stuurinrichting van de Sedow was beschadigd, kon men er niet in slagen dit schip te bevrijden, en er werd besloten de Sedow in het ijs te laten en als wetenschappelijk station in te richten. De Sedow werd door het ijs dwars over de Noordelijke IJszee meegevoerd tot de ijsbreker bij het bereiken van de ijsgrens in de Straat tusschen Groenland en Spitsbergen door het zusterschip Stalin werd bevrijd.

Eén van de opvallendste feiten van deze drift was, dat de route van de Sedow aanzienlijk sneller werd afgelegd dan die van de Fram, hoewel de afgelegde afstand veel langer was. De Sedow kwam meer dan 200 zeemijlen zuidelijker in het ijs vast te zitten dan de Fram en verliet het bijna 200 zeemijlen zuidwestelijker. De drift van het Russische schip duurde 812 dagen tegen 1055 dagen van het Noorsche schip, waarvan 289 dagen (tegen 121 dagen bij de Fram) ten noorden van den 85sten breedtegraad werden doorgebracht. Dit wijst op een aanzienlijke bespoediging van de ijsbeweging uit het Poolgebied naar de Groenland Zee sinds Nansen's tocht.

Op meteorologisch gebied stelde men tijdens de drift aan boord van de Sedow vast, dat de gemiddelde temperaturen van de wintermaanden ten noorden van den 83sten breedtegraad 20—io° C hooger waren dan gedurende de drift van de Fram; ook de absolute temperatuurminima laten een dergelijk verschil zien (tram —52°,o; Sedow —44°,!). Verder wijzen de door de bemanning