is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest, L. J. van, De Missionaris op Nieuw-Guinea. (Ind. Gids 63, 1941, pag. 125—130).

Hoelther, Giorgio, Un crocifisso del Rio Sepik (Nuova Guinea). Geïll.. (Annali Lateranensi 4, 1940, pag. 199—212).

Koch, K., Totemismus und Zweiklassen in Neuguinea. (Zeitschr. für Ethnologie 71, 1939, pag. 318—385)-

Metz, J., Op Roon begint de Victorie (II). (Tijdschr. v. Zendingswetenschap 84, 1940, pag. 296—325).

Tillemans, H., Verkenningstochten van Pastoor — van de Mimika-kust over de Wisselmeren naar de Etnabaai en terug naar Enarotali. Geïll.. (Tijdschr. „Nieuw Guinea" 5, 1940, pag. 153—161).

IV. SURINAME EN CURAGAO

Gilbert, Will G., Een en ander over negroïde muziek van Suriname. (Med. n°. LV afd. Volkenkunde n°. 17. Koloniaal Instituut, Amsterdam 1941).

Goeje, C. H. de, De Oayana-Indianen. Geïll.. (Bijdragen t. d. Taal-, Land- en Volkenk. van Ned. Indië 100, 1941).

Harders, C. L., Bijdrage tot de kennis van de Curagao-aloën en van haar opsporing. N. v. W. D. Meinema, Delft 1940.

Latour, Het Leprozen-gesticht „Zaquito" op Curagao. (Kol. Missie Tijdschr. 24, 194», Pag- '3—16).

Menkman, W. R., Aanteekeningen op Hamelbergs werken III. (De West-Indische Gids 23, 1941, pag. 65—77).

Oudschans Dentz, Fred., Een Hugenoten afstammeling in Suriname. (De WestIndische Gids 23, 1941, pag. 89—91).

Putman, Brieven uit Curagao van Pastoor —, 1837—1853- (Kol. Missie Tijdschr. 24, 1941, pag. 47—59, 79—8o).

Romondt, Ph. F. W. van, Pieter Hassell. (De West-Indische Gids 23, 1941, pag 78—88).

Schuurman Stekhoven Jr., J. H.( Witmansland. Geïll.. (Onze Aarde 1940, n°. 12).

Weerelt, A. van, Naar de Bovenwindsche eilanden. (S. Dominicus Penning. Afl. 137 Jan. 1941).

Amsterdam E. H. VAN NAERSSEN