is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET AMAZONE-GEBIED ALS PRODUCENT VAN TROPISCHE GRONDSTOFFEN *)

DOOR

C. VAN DE KOPPEL

(met i kaart en 5 foto's)

blz.

I. Ligging en uitgestrektheid 507

II. Klimaat 511

III. Begroeiing 512

1. bosch 513

2. savannen 515

3. samenvatting 516

IV. Bevolking 517

V. Productie 520

1. Landbouw 520

a. voedingsgewassen 520

b. cacao 525

c. katoen 526

d. rubber 526

2. Boschproducten 528

a. hout 528

b. boschbijproducten 532

3. Veeteelt, jacht en visscherij 534

a. veeteelt 534

b. jacht en visscherij 535

4. Nijverheid 636

5. Samenvatting van uitgevoerde tropische grondstoffen uit het Amazone-gebied 536

VI. Vergelijking met Nederlandsch-Indië 537

VII. Wat mag men voor de toekomst van het Amazone-gebied verwachten? 541

I. LIGGING EN UITGESTREKTHEID

De Amazone, de rivier met het grootste waterdebiet ter wereld, ontspringt in Peru op de Andes en bereikt na een loop in oostelijke richting van 5571 km den Atlantischen Oceaan !).

Na in Peru reeds verschillende namen te hebben gehad (tot de Braziliaansche grens heet ze Rio Maranon) wordt de rivier bij Tabatinga, na het overschrijden van die grens, Rio Solimöes genoemd. Eerst na de vereeniging van de Solimöes met de uit het noorden komende R. Negro krijgt zij den naam Amazonas, die zij tot de monding behoudt.

*) Tevens Bericht van de Afdeeling Handelsmuseum v/h Koloniaal Instituut No. 169.

1) De geografische gegevens zijn grootendeels ontleend aan: Cointe, P. Ie, L'Amazonie Brésilienne (1922) en Géographie universelle 15 (1927). Voor de namen wordt verwezen naar de kaart.