is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russische stratosfeervlucht. — Op 17 Januari 1941 is het den Russischen stratosfeeronderzoeker Fomin gelukt in een stratosfeerballon met een open gondel een hoogte van 11 000 m te bereiken. Op 13 Februari 1941 vond een tweede opstijging plaats waarbij dezelfde geleerde tot op een hoogte van 11 700 m wist door te dringen. Met deze beide vluchten werd voor de eerste maal sedert 40 jaar de poging om in een open gondel tot in de stratosfeer door te dringen met succes bekroond. In 1901 hebben de beide Duitsche onderzoekers Berson en Süring reeds eenmaal met den ballon „Preussen", eveneens voorzien van een open gondel, een hoogte van 10 800 m bereikt. De thans door de Russen in de omgeving van Moskou uitgevoerde poging werd door buitengewone windstilte en een zeer helderen hemel begunstigd.

Er zij aan herinnerd dat het Piccard met een ballon voorzien van een gesloten gondel gelukt is om in 1932 een hoogte van 16 200 m te bereiken, terwijl de Amerikanen Steffens en Anderson in 1935, evenals Piccard uitgerust met een gesloten gondel, met den ballon „Explorer" tot 22 570 m kwamen.

(Geogr. Zeitschr., 1941, Heft 3)

Scheepvaartverkeer door het Suezkanaal in 1939 (zie dit Tijdschrift, 1940, blz. 779). —In tegenstelling met andere jaren, waarin steeds een nauwkeurige specificatie van het verkeer door het Suezkanaal wordt bekend gemaakt, wordt thans betreffende het verkeer in 1939 van officieele zijde slechts gemeld dat de totale tonnenmaat die het kanaal in het bedoelde jaar passeerde 29,6 millioen ton bedroeg. Dit beteekent dus ten opzichte van 1938 een vermindering van 14 %.

(De Ingenieur 1940. No. 30)

De bevolking van Turkije (zie dit Tijdschrift, 1937, blz. 625). — De oppervlakte van Turkije is door de inlijving van het vilajet Alexandrette in Juni 1939 met 4939 km2 toegenomen en bedraagt thans 767 675 km2. Hiervan liggen 23 975 km2 op Europeesch en 743 700 km2 op Aziatisch grondgebied.

De bevolking van Turkije bedroeg volgens de volkstelling van 20 October 1940 17869901 zielen. De bevolking van het vilajet Alexandrette is hierbij niet inbegrepen; deze wordt geschat op 225 000 tot 250 000 zielen, waarvan er ongeveer 25 ex» in lskenderun (Alexandrette) en 20000 in Antakie (het oude Antiochië) wonen.

Bij genoemde volkstelling telde Turkije negen steden met een aantal inwoners van meer dan 50 000. Het waren: Istanboel (789 346 inw.), Izmir (184362 inw.), Ankara (155544 inw.), Adana (89990 inw.), Boersa (77348 inw.), Eskisjehir (60614 inw.), Gaziantep (57314 inw.), Konya (56580 inw.) en Kayseri (53908 inw.).

(Petermanns Geogr. Mitteilungen, 1941, Heft 4)

Tunnel tusschen Hondo en Kioesjioe. — Sedert 1936 wordt in Japan gewerkt aan de voltooiing van een ruim acht kilometer lange