is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 Januari — Dr. I. J. Brugmans: „Waar de ziel van het Dosten leeft". Indrukken van een reis dwars door Britsch-Indië.

io Februari —■ Bezoek aan de Bali-tentoonstelling in het Museum van

het Koloniaal Instituut, onder leiding van Dr. Th. P. Galestin. 9 Maart — Bezoek aan de kaarten-verzameling van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in de UniversiteitsBibliotheek onder leiding van den Bibliothecaris v. d. Kaarten, den Heer Ernst Crone.

27 April—Jaarvergadering.

Prof. Dr. H. Gerth: „De voortzetting v?" Cordillera van Venezuela in den eilandenboog der Kleine Antillen" met lichtbeelden. 2Q Juni — Overdracht van de verzameling Ethnografica, bijeengebracht door de Leden van de Nieuw-Guinea Expeditie 1939 van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.

12 October — Prof. Dr. H. Boschma: „Het werk van den zoöloog van de Nieuw-Guinea Expeditie 1939 van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap".

9 November — Bezoek aan de Universiteits-Bibliotheek ter kennismaking met de boekenaanwinsten van ons Genootschap onder leiding van Dr. J. van Hinte en Drs. H. van der Bijll.

14 December — Mr. B. van 't Hoff: „De kaarten van Brabant, Holland, Gelderland, Friesland en Zeeland en de Nederlandsche stadsplattegronden van Jacob van Deventer".

Evenals de vorige jaren werden de ledenvergaderingen goed bezocht. In het begin van dit verslag gaf ik U reeds de redenen aan waarom later het bezoek terugliep. In de eerste maanden van 1940 werd aan de militairen van Zee- en Landmacht voor elke lezing een groot aantal toegangsbewijzen uitgegeven.

Voordrachten werden door de volgende sprekers gehouden: 25 Januari — J. Sibinga Mulder: „Rondom Afrika" met smalfilms en lichtbeelden in de natuurlijke kleuren.

2 Februari — Mr. A. Hustinx: „Kleur en Glorie onzer Tropen" (Kleurenfilm).

16 Februari — Prof. Dr. L. Rutten: „Het parelsnoer der Antillen en de gordel van Smaragd" met lichtbeelden.

1 Maart — Mr. W. J. van Balen: „Argentinië" (Filmavond).

15 Maart — H. Th. de Booy: „Reddingwezen en Waddeneilanden" met smalfilm en lichtbeelden.

6 April — C. C. F. M. Ie Roux: „Nieuw-Guinea Expeditie 1939"

met smalfilm en lichtbeelden.

19 April — W. Valk: „Juzna Srbija, het hart van den Balkan" met

lichtbeelden.

27 April — Jaarvergadering.

Prof. Dr. H. Gerth : „De voortzetting van de Cordillera van Venezuela in den eilandenboog der kleine Antillen" met lichtbeelden. 19 October — C. C. F. M. Ie Roux: „De beschaving der Berg-