is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia begon in Sept. 1931 met zijn waarnemingen voor den Internationalen Breedtedienst, welke sindsdien geregeld werden voortgezet.

2. Kleine Soenda-eilanden. De P, S en T triangulatie van Bali (1912—1923) en Lombok (1916—1924) werd uitgevoerd als voortzetting van het Java-net. Een zelfstandige tertiaire triangulatie werd in 1918 en 1919 verricht op Ambon.

3,. Sumatra. Uitgevoerd werden de P, S en T triangulaties van: Sumatra's Westkust en Zuidelijk Tapanoeli (1883—1897); ZuidSumatra (1895—1910) en Djambi (1906—1910 en 1912—1926); Sumatra's Oostkust en noordelijk Tapanoeli (1907—1919); Atjeh (1931 —heden); Bangka (1917—1921 en 1926—1932) en Riouw-LinggaArchipel (1935—:1939).

Van de drie eerstgenoemde werd de primaire triangulatie in 1931 vereffend tot één doorloopend net in het Java-systeem, (zie kaart 1), aansluitend op de basis te Padang (1927) en die te Sampoen (1910), benevens op de azimutsbepalingen op P 71, Padang Basis A, P 62 en P 118; de herberekening van de betrokken S en T triangulaties is nog onderhanden. De Atjeh-triangulatie is een voortzetting van dit systeem, maar moet nog worden aangesloten op de basis te Seulimeum (ï?38) en op een nog uit te voeren azimutale oriënteering in NoordAt jeh. De trigonometrisch bepaalde hoogten der driehoekspunten zijn aangesloten dan wel gecontroleerd op gemiddeld zeeniveau te Telokbetoeng, Benkoelen, Padang, Sibolga en Pangkalanbrandan.

De Riouw-Bangka-Billiton-triangulaties vormen één doorloopend, afzonderlijk systeem, met een basis bij Bakem (Bangka, 1917) en volledige astronomische oriënteering op Basis D; de trigonometrische hoogten der driehoekspunten en de in de jaren 1927 tot 1931 uitgevoerde waterpassing hebben gemiddeld zeeniveau te Mantoen (bij Pangkalanbrandan) tot nulniveau.

In de lage kuststreken van Sumatra werden de vaste punten voor de opneming astronomisch bepaald in de jaren 1902—1907 (Lampoengsche Districten en Palembang; geogr. lengten door chronometertransport) en in 1922—1928 (Djambi, Inderagiri en Sumatra's Oostkust; geogr. lengten met behulp van radio-tijdseinen).

4. Celebes. Van de P, S en T triangulatie (1910 tot heden) waren einde 1938 voltooid de primaire triangulatie van den stamketting (zie kaart 2) en de S en T triangulatie van den zuidwestelijken arm, Midden-Celebes en de Minahassa, waarvan de laatste nog herberekend moet worden in het systeem van den stamketting. Deze laatste vormt nl. sinds 1932 één doorloopend systeem met oriënteering in geogr. breedte en azimut op Pi, aansluiting in geogr. lengte op Makassar, aansluiting op de bases te Djeneponto (Z. Celebes), Korodolo (Midden-Celebes) en Tondano (Minahassa), benevens op de azimutsbepalingen op P 40, P 56, P 58 en P 72. Als nulpunt voor de trigonometrische hoogten der driehoekspunten en voor de waterpassing in