is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Soort Gebied Schaal i :

U it- ' voering

Aantal bladen

Jaar der uitgave Aanteekeningen

113 O Lombok 200000 , 1 1897 1908

1927

114 O „ (Midden-) 100000 „ 1 1908

1897

115 S Soembawa 200 000 j „ 2 1910 — uitgeput

116 S „ 250 OOO zw br I 1918 — a

117 S „ 250000 kl 2 1926 —

118 S Soemba 500 000 „ I I9°7 —

119 S „ 300000 „ 1 1915 1929 „

120 Gr „ 100000 „ — 1927/— — gedeeltelijk

121 S Flores (+oml. eil.) 250000 „ 2 1909 1911 uitgeput

122 „ 50 000 kl/zw 16 1920/28 — Endé (1920), Laboe-

hanbodjo (1921), Lio (1928) Maoemere (1922, zw.), Ngada.

123 V „ (Maroemere) 100000 br I '93° —

124 V „ (Oost. Fl. + 100000 kl 2 1931 —

Solor-eil.)

125 S ,, 300000 „ 2 1928 —

126 S Adonara 100000 „ j 1 1911

127 S Timor 250000 „ 1 1920 —

128 Gr „ 100000 „ div 1924/29 gedeeltelijk

129 S Alor ioooooj „ 2 1932 —

130 S Wetar 150000 „ 1 1911 —

131 S Leti 250000 „ I 1912 — uitgeput

132 S Babar 100 OOO „ i I 1912 — „

MOLUKKEN

133 S Halmaheira 500000 kl I 1910 1 — uitgeput

134 S „ —(- Morotai 300000 „ 2 1918 —

135 Gr „ 4-°ml-eil' iooooo „ div 1921/32 — gedeeltelijk

136 O ' „ 500000 „ 1 1934 —

137 S TernateHiri 20000 „ I 1916 —

138 S Tidore-)-Maitara 20 öoo „ I 1916 —

139 S Soela-eil. 250000 „ i I927 —

140 S jBoeroe 250000 „ 1 1910 '9'5

141 S |Ceram + oml. eil. 250000 „ 2 1905 1909

1914 uitgeput

142 S Gr „ 100000 „ 13 1919 —

143 S West-Ceram -)- oml. 200000 „ I 19*9 —

eil.

144 S Ceram 500000 „ 1 1921 —

145 Gr „ 100000 „ — 1926 — uitgeput

146 Top K Ambon 8) 100000 zw/ 1898 "

147 TopK Leitimor10) 20000 11

148 Gr Ambon groep iooooo kl — 1924/27 gedeeltelijk

149 D „ „ 50000 „ — 1924 —

150 S N.-Guinee 2000000 v 1 1897 *9°4 uifgeput

151 S „ + omr. eil. 1000000 „ 4 1912 1919 met bijv.

152 O N „ Ambon 2500000 „ 1 1915 —

153 S Schouten -j- ï^daido 100000 „ 2 1916 — uitgeput

eil.

154 S „ w „ 250000 „ 1 1927 —

9) Overdruk geologische kaart Mijnwezen.

10) Overdruk geologisch kaart Dr. R. D. M. Verbeek.