is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 12. Aanslibbing in het tropische kustmoeras. Overgang van oeverwal-sedimentatie naar afzetting over de geheele kustvlakte. De zijkreken van de rivieren dringen dieper het moeras binnen, en splitsen zich; van iederen tak worden de oevers opgehoogd.

Nieuw-Guinee. Naar luchtfoto's. Schaal + 1:60000