is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1941, 01-01-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrassen te betwijfelen. Men kan in de literatuur een aantal gegevens vinden die ons helpen een uitspraak te doen.

C. W. Hayes, T. W. Vaughan en A. C. Spencer 10) hebben in 1901, kort na de bezetting van Cuba door de Vereenigde Staten, een verslag over de geologie van het eiland uitgebracht. Dit rapport is zoo goed als nergens te vinden; iets beter toegankelijk zijn een spaansche vertaling en een herdruk van de algemeene hoofdstukken, beide in Habana verschenen. In dit verslag vinden we de volgende details over de ligging der kustterrassen. In de omgeving van Habana komen vier terrassen voor op 200', 100', 10—15' en 4—5'; bij Matanzas zes terrassen op 400', 300', 200', 140', 30' en 5—6'; bij Nuevitas op 100' en 40'; bij Gibara op 150—180', 100', 40' en 5—20', terwijl een hooger, op 1000—1200' gelegen niveau als „remnant of an old peneplain" wordt aangeduid. Bij Baracoa zijn er terrassen op 250', 90' en 5—25' en twee fraaie, hoogere niveau's op 500—600'

(„Cuchillas de Baracoa") en op 1827' („Yunque") (fig. 3). Bij Manzanillo vindt men terrassen op 200', 100' en 5—20'; bij Santiago zijn er niet minder dan acht op 400', 280', 200', 180', 140', 100', 70' en 20'; dit laatste daalt nog weer in drie trappen, elk van ongeveer 5' hoogte naar zee af. De fraaiste terrassen vindt men bij Cabo Maysi, waar er minstens zeven zijn. In een recente publicatie van S. Taber n) vindt men fraaie foto's van de terrassen in ZO-Cuba; ook wordt o.a. van Punta Escalereta gemeld, dat daar het hoogste terras op 200 m ligt, en door uitmeten van de overige terrassen op de foto vindt men, dat deze ongeveer op 185111, 170 m, 155 m, 130 m, 105 m, 50 m, 20 m

•10) Hayes, C„ W., T. W. Vaughan and A. C. Spencer. Report on a geological reconnaissance of Cuba. Washington, 1901, 123 pag. — Spaansche vertaling: Boletin de Minas Habana 2, 1917, pag. 1—62; 3, 1917, pag. 63—132. -— „Reprint of Chapters on Physiography and General Geology. Habana, 1918, 37 pag.. —• Spaansche vertaling hiervan: Habana, 1925.

11) Taber, S., Siërra Maestra of Cuba, part of the Northern Rim of the Barlett Trough (Buil. Geol. Soc. Amer. 45, 1934, pag. 567—619).