is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geslacht: SLEUTEL.

Onder de bronnen voor de geschiedenis, zoowel van onze geheele broederschap als van hare afzonderlijke gemeenten, verdienen vooral in aanmerking te komen de stamboeken of familieregisters van oude Doopsgezinde geslachten en de overleveringen, die er nu en dan in staan aangeteekend, of ook die (zonder ooit opgeschreven te zijn) zich mondeling van ouders op kinderen in zulke families hebben voortgeplant. Wèl moet bij 't gebruik dezer bronnen, meer nog dan elders, strenge critiek geoefend en de waarheid der overlevering allernauwkeu rigst onderzocht worden; maar toch schuilen er vaak in deze oude gedenkstukken belangrijke bijzonderheden, elders te vergeefs gezocht, die over de geschiedenis onzer broederschap licht kunnen verspreiden. Te lang werden zij verwaarloosd; te lang hield menigeen onder ons terug, wat zijn vrome voorouders op de witte schutbladen vóór hun bijbel aanteekenden of met overgroote zorg tot een bundel //familie-papieren" verzamelden. Niet dat ik de mededeeling wenschen zou van »eindelooze ge-