is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting van Ceilon verwijderd — tegen de gelijkstelling der Nicobaren met Vacumeran van Odorico en Natumeran van Mandeville bestaat ernstig bezwaar, zooals ook Henri Cordier (Les Voyages en Asie) zegt: „II faut avouer que sauf la nudité de ses habitants il n'y a rien dans la relation d'Odoric de caractéristique des Nicobar"31).

Een eiland van zulk een omvang — bij Odorico 2000 mijlen, zoo groot dus als Klein-Java = Sumatra benoorden de baai bij Marco

ARABIEREN30) | MARCO POLO | ODORICO MANDEVILLE

Atawaran, Lakawa- Necuran of Necu- Vacumeran of Natumeran ram, Nakkavoram ram of Necuveran Nychoneran Tawaran, Tawran

Groot eiland klein eiland 2000 mijlen om groot eiland, 1000

vang mijlen omvang

Maharaja, opper- noch vorsten noch machtig vorst

vorst, koning met hoofden .4000 vrouwen

150 mijlen omvang voorbij Tracota

Dagroian of Dago- Tracota of Dragoda yam

mannen en vrouwen mannen en vrouwen

naakt, gelijk beesten naakt

Djins afgodendienaars aanbidden het

rund

■Cynocephaal cynocephaal cynocephaal

anthropophaag anthropophaag (vijanden) (vijanden)

Kamfer vele waardevolle

planten

Polo, en 1000 mijlen met een machtig koning bij Mandeville vindt men niet onder de Nicobaren, noch onder de Andamanen.

Van Tawaran zegt Ibn Rosteh dat de Maharaja er ie oppervorst van was, terwijl Ibrahim bin Wasif Sah verklaart dat de vorst van Tawran er 4000 vrouwen op na hield. Van zulk een potentaat op de Nicobaren maakt de geschiedenis geen melding, noch onder de Shom-

30) Ibn Rosteh, Ibrahim bin Wa$if Sah, Kazwini, Rasïd ad-din, Ibn al-Wardi.

31) In the Supplementary Note van Cordier-Yule's Ser Marco Polo (pag. 144 e.v.) komt ook Sir Richard C. Temple (zich beroepende op de Census Reports 1901) tot de conclusie dat de Nicobaren-bevolking geen ethnologische overeenkomst heeft met de hier door Polo beschreven eilanders. Naaktloopers zijn zij nooit geweest en „the charge of cannibalism is entirely untrue . De bevolking der Andamanen behoort tot de Negrito's en staat op den laagsten trap van beschaving.