is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan 75 /o van de migranten van 1920—1930 waren personen, die in 1920 den leeftijd van 25 jaar nog niet hadden bereikt. Juist dit wegtrekken van de jeugd brengt voor het platteland zulke ernstige gevolgen met zich mede. Men bedenke in dit verband dat het geboortecijfer ten plattelande steeds hooger is dan in de steden. De nettovervangingsfactor bedroeg in 1930 voor de totale bevolking der Vereenigde Staten 1,09, voor de steden 0,87 en voor de landbouwgebieden 1,62.

Aandeel van de Totale Landbouwende landbouwende be-

1 bevolkte,, bmlUae ,™;^vlï£

"/O

1910 91772000 32077000 35,0

1920 105 711 000 31614000 29,9

1925 114035000 31064000 , 27,2

1930 122359000 30169000 24,6

1935 127 521 000 32779000 1 25,7

Van 1920 tot en met 1936 waren er ongeveer 29 millioen veranderingen van woonplaats van de landbouwstreken naar de steden en 21 millioen veranderingen in omgekeerde richting. Hieruit resulteert voor deze 17 jaren voor het platteland een vertrekoverschot van 8 millioen menschen.

De depressie na 1929 leidde echter tot een verlies van werkgelegenheid in de industrie en bracht velen naar het platteland terug Zoo vertoonden de steden in 1932, het jaar waarin de depressie haar dieptepunt bereikte, een vertrekoverschot van 266000 personen. Bij de telling van 1935 boekte de landbouwbevolking dan ook voor het eerst sinds 1890 een absolute toeneming. Na 1937 trad echter weer een wijziging in de richting der migratie op en andermaal zette een vrij sterke beweging van de landbouwbevolking naar de steden in

Na 1930 verdient vermelding de emigratie uit een strook van landbouwgebieden in het midden der Vereenigde Staten gelegen, de z.g. Dust Bowl (zie dit Tijdschrift, 1941, pag. 419). Uit dit gebied trekken niet meer alleen jeugdige gezinsleden weg, doch geheele families verlaten hun woonplaatsen. De groote massa van deze emigranten begeeft zich per auto naar de Staten aan de Pacifickust, in het bijzonder naar Californië. Het is vooral deze trek, die in de aatste jaren veel belangstelling voor de interne migratie heeft opgewekt. ^

(Ontleend aan een artikel van H. W. Tambers in Econ. Stat. berichten, 1941, no. 1332)

De wereldproductie van ruwe aardolie in 1940 (zie dit Tijdschrift, 1941, pag. 263). — Het aandeel van de verschillende landen