is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gonda, Prof. Dr. J., Achtergrond en karakter der Oud-Indische „Wetboeken". (Ind. Gids 63, 1941, 12, pag. 545—569).

Gruyter, W. Jos. de, Het masker. Ontstaan-Beteekenis-Schoonheid. Met ills.. (Serie „Primitief Denken en Beelden", dl. 1). 38 pag.. 's-Graveland, 1941.

Gruyter, C. de, Kabar Angin. Met ills.. 88 pag.. (Serie: Over Oost en West). Deventer, 1941.

Haar Bzn., B. ter, De betekeois van de tegenstelling participerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht. (Med. der Nederl. Akad. v. Wetensch., afd. Letterk., Nieuwe Reeks, 1941, dl. 4, no. 13, pag. 567—590).

Hallema, A., Hoe Nederl. Malakka verkreeg en verloor (1641 —1941). (Ind. Gids 63, 1941, 10, pag. 463—469).

Idem, Kennis van Nederl.-Indië in den vreemde. Wat weet en wat leert men in het buitenland van het koloniale rijk van Nederland? (Oost en West 41, 1941. Med. 38, pag. 7).

Heijting, Dr. H. G., Inheemsch bijgeloof op godsdienstigen grondslag. (Ind. Gids ^3, 1941, II, pag- 5I°—5I4)-

Hooidredactie van „De Indische Gids", Mr. Dr. Dirk Fock, ter nagedachtenis. (Ind. Gids 63, 1941, II, pag. 481—482).

Ibnoe Hadjar, Moeh, Korte handleiding voor de Eahasa Indonesia. Ook voor zelfstudie. (Uitg. „lialai Kesoesasteraan" van de Roekoen Peladjar Indonesia). Leiden, 1941.

Iets over het oerwoud en zijn bewoners. (Echo's uit de Missies 1941, 7). Indische dag. Referaten gehouden door Dr. K. J. Boeyinga, Prof. Dr. W. J. A. Kernkamp, Dr. H. Colijn, Prof. Dr. H. Kraemer en Prof. Dr. J. H. Bavinck. 82 pag.. Heemstede, 1941.

Jaarverslag no. 28, 1940, van het Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Museum „Prins Hendrik" te Rotterdam. Met ills.. 17 pag.. Rotterdam, 1941.

Jansen, Gerard, Vreemde Oosterlingen. Met ills.. 88 pag.. (Serie: Over Oost en West). Deventer, 1941.

Jongmans O. Carm., Pater Gregorius, Enkele Chinese gebruiken in Indië. (Kol. Missie Tijdschr. 24, 1941, 8, pag. 217—221).

Kapala Kampong, Jeugdherinneringen uit de rimboe. XIX—XXI. (Wordt vervolgd). Met ills.. (Oost en West 41, 1941. Med. 36, 37, 40, pag. 12, 12, 6).

Kernkamp, Prof. Dr. W. J. A., De Islam in Indië. (In: Indische dag. Referaten. Heemstede 1941, pag. 65—82).

Koning, L. P. G., Het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen (Handelingen v. h. 28s'= Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres te Utrecht, 1941, pag. 252—254).

Krom, Dr. N. J., Gouverneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Met ills.. 170 pag.. (Serie: Patria, Vaderl. cultuurgesch. in monografieën XXVII). Amsterdam, 1941.

Kuenen, Dr. Ph. H , Het gehalte aan kalk en organische stof van de Indische diepzeeafzettingen (Handelingen v. h. 28ste Nederl. Natuur- en Geneesk. Congr te Utrecht, 1941, pag. 258—259).